In Nijmegen is vandaag een pilot gestart met een nieuw type elektrische fiets voor het emissievrij bezorgen van pakketten in de binnenstad. De pilot, die tot september loopt, moet inzicht geven in het functioneren van de speciaal voor dit doel ontwikkelde transportfiets, het logistieke concept van stadslogistiek per fiets en de ondersteunende, technische hulpmiddelen. De pilot is een initiatief van Fulpra en PostNL en wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Nijmegen, die werkt aan een emissievrije binnenstad. De transportfietsen worden geleverd door het Nederlandse bedrijf Fulpra. De ontwikkeling en de bouw van de speciale transportfietsen zijn mede gefinancierd door de Provincie Gelderland. Na evaluatie van de pilot besluit PostNL of de bezorging per transportfiets in Nijmegen voortgezet wordt en of het nieuwe concept voor stadsdistributie ook toepasbaar is in andere binnensteden.

Nijmegen is één van de steden die de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek heeft ondertekend. De betrokken steden streven naar een emissievrije levering in de stadskernen in 2025. Daarmee loopt Nijmegen vooruit op de Europese wetgeving die ervan uitgaat dat er in 2050 alleen nog maar emissievrije voertuigen de stad in mogen. Doel is de emissie van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek tot nul te reduceren en het aantal verkeersopstoppingen te minimaliseren.

Uitstootvrije last mile

We hebben de ambitie om uiterlijk in 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux in de last mile uitstootvrij te bezorgen”, zegt Marije Hakkert, logistiek ontwerper bij PostNL. “Daarom onderzoeken we de inzet van diverse kleine elektrische voertuigen. Die zijn niet alleen emissievrij, maar voorkomen ook verkeersopstoppingen, omdat ze veel smaller zijn dan de traditionele pakketbussen. We hebben in diverse, andere projecten ervaring opgedaan met pakketbezorging door kleinere, elektrische voertuigen en bakfietsen, maar die waren niet speciaal voor pakketbezorging ontwikkeld. Met deze pilot in de binnenstad van Nijmegen willen we leren of pakketbezorging met dit nieuwe type fiets inderdaad minder congestie veroorzaakt en of de logistieke processen net zo efficiënt verlopen als bij het gebruik van pakketbussen.

Fulpra-transportfiets

Voor de pilot in Nijmegen wordt gebruik gemaakt van elektrische, driewielige transportfietsen, die door het bedrijf Fulpra speciaal voor logistieke toepassingen in de stedelijke omgeving ontwikkeld zijn. De ontwikkeling en de bouw van de transportfietsen werd mede gefinancierd door de Provincie Gelderland vanuit het programma Gelderse Corridor, dat zich richt op vergroening van het goederenvervoer. De technologie voor het intelligent rijden van het voertuig werd gefinancierd vanuit het Interreg-project I-AT. Dit Europese project richt zich op onderzoek en stimulering van innovatieve manieren van transport en vervoer.

Achter op de fiets is een gesloten kast gemonteerd met een totale laadruimte van 2,6 kubieke meter”, licht Niels Markvoort, directeur van Fulpra, toe. “Daarin passen precies twee standaard rolcontainers van PostNL, die met behulp van oprijgoten eenvoudig geladen en gelost kunnen worden. De fietsen hebben een elektrisch vermogen van zo’n 1.000 W, hetgeen ongeveer vier keer zoveel is als het vermogen van een normale, elektrische fiets. Dankzij dat grote vermogen en hun robuustheid zijn ze geschikt voor intensief zakelijk gebruik. De fietsen zijn 1 meter breed, hebben een maximum snelheid van 25 kilometer per uur en een actieradius van ongeveer 70 kilometer. De fietsen zijn voorzien van diverse sensoren en een communicatiesysteem. Zo kan de technische staat en de beveiliging van de fiets op afstand worden gemonitord en kunnen we de routes optimaliseren.

De transportfietsen zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor de fiets is geen helm of rijbewijs nodig en de fiets mag gewoon op het fietspad rijden. De gemeente Nijmegen heeft het bovendien mogelijk gemaakt dat de fietsen ook kunnen leveren in straten waar normaal niet gefietst mag worden.

Speciale hub

De pakketbezorging per fiets vindt plaats vanaf een speciale hub aan de rand van de Nijmeegse binnenstad. Daar worden de transportfietsen gestald en opgeladen. De rolcontainers met pakketten worden per vrachtwagen vanaf het pakkettensorteercentrum van PostNL in Elst aangevoerd en in de hub overgeladen in de transportfietsen. Elke fiets zal naar verwachting drie rondes per dag maken en dagelijks zes rolcontainers met pakketten bezorgen.