Zoals de bij onmisbaar is voor onze toekomst zijn meer voorbeelden te noemen. Wij kunnen niet zonder een evenwichtige ecologie en biodiversiteit. Daar hebben wij niet alleen een verantwoordelijkheid in, maar ook een groot belang bij: het is ons Natuurlijk Kapitaal. Daarom slaan MVO Nederland, VNO-NCW, IUCN NL, NBA en de Rijksoverheid de handen ineen om dit thema onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven, financiële instellingen, overheden en NGO’s. Dit platform start vanaf vandaag met de online community en helpdesk NaturalCapital.community. Voor alle vragen en oplossingen rondom Natuurlijk Kapitaal.

SAMENWERKEN AAN NATUURLIJK KAPITAAL

Afgelopen jaren werkten diverse partijen aan het activeren van het Nederlandse bedrijfsleven, (decentrale) overheden en organisaties op Natuurlijk Kapitaal. Met als resultaat een Maatschappelijk Platform van samenwerkende partijen die dit thema op de kaart zetten en bedrijven, organisaties en instellingen stimuleren actief te worden. Natuurlijk Kapitaal is een breed thema, en voor veel mensen nog relatief onbekend. Met de lancering van de online community en de helpdesk voor vragen uit het bedrijfsleven brengen we het thema dichterbij. Door naast vragen van antwoorden te voorzien zorgen we ook voor zichtbaarheid van organisaties die al mooie stappen hebben gezet. De community biedt kennis, best practices en waardevolle contacten voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s.

DE OPWAARTSE SPIRAAL

Om bij het voorbeeld van de bij te blijven: door onze verstedelijking en de intensieve land- en tuinbouw met chemische bestrijdingsmiddelen heeft de bij het zwaar. En dat merken boeren en tuinders: hun gewassen worden minder goed bestoven en bevrucht. Met minder opbrengst als resultaat. Wanneer je het omdraait en als ondernemer overgaat op biologische teelt en in steden meer aandacht is voor groen en bloemen neemt de bijenstand toe, met hogere opbrengsten voor boer en tuinder als gevolg. En ook andere ondernemers kunnen hieraan bijdragen. Denk aan bijenkasten op het pand, groene daken en groene bedrijventerreinen. Die zijn bovendien ook goed voor de gezondheid van de medewerkers. Kortom een opwaartse spiraal wanneer we inzetten op Natuurlijk Kapitaal.

MATCHMAKING RONDOM VRAAG EN AANBOD

De online community is in eerste plaats een marktplaats waar vraagstukken van ondernemers worden opgepakt, praktische kennis wordt gedeeld en ondernemers worden doorverwezen. Wie een uitdaging heeft kan deze zelf plaatsen, waarna onze community manager op zoek gaat naar de juiste match. In eerste instantie zoeken we tussen de oplossingen en kennis die op de community is geplaatst, maar we zoeken graag verder tot we de juiste match hebben. Zo verwijzen we bedrijven die een bijenkast willen plaatsen bijvoorbeeld graag door naar I love Beeing die al op de community staat met een oplossing.

Op de community is iedereen welkom om zijn of haar vraag te plaatsen, de helpdesk in te schakelen of een oplossing te delen. Ook vind je hier kennis, evenementen en netwerk. Bekijk NaturalCapital.community en ontdek hoe de inzet op biodiversiteit en ecologie jouw bedrijfsvoering kan versterken.