De provincie vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Samen met de zes gemeenten en het waterschap heeft de provincie de nota Duurzaam ondernemen in Flevoland 2002-2006 uitgebracht. Met deze nota wil men de Flevolandse bedrijven een impuls geven door ze te ondersteunen, te stimuleren en zoveel mogelijk te begeleiden bij duurzaam ondernemen. De Flevolandse overheden zijn van mening dat duurzaam ondernemen de provincie economisch sterker kan maken en dat tegelijkertijd de milieubelasting verminderd en de sociale omstandigheden verbeterd kunnen worden.

De aftrap voor de prijs is dinsdag 30 september gegeven tijdens een feestelijke startbijeenkomst, waar een kleine dertig ondernemers en andere geïnteresseerden ideeën hebben uitgewisseld over duurzaam ondernemen. De bijeenkomst vond plaats bij Willem de Boer Party-Service in Emmeloord, de winnaar van de prijs in 2002. Ook de andere genomineerden van 2002, GICOM BV uit Biddinghuizen en COSO Printing uit Almere, waren daar aanwezig.

Ondernemingen kunnen voor de Flevolandse prijs voor de duurzame onderneming in aanmerking komen als zij hun aandacht evenwichtig verdelen over de onderwerpen mens, milieu en winstgevendheid en daarmee een voorbeeldrol kunnen vervullen voor andere ondernemingen. Het maakt niet uit hoe groot of klein een bedrijf is, iedereen kan in aanmerking komen voor de prijs. Ondernemingen of een
samenwerkingsverband van bedrijven kunnen zichzelf aanmelden of door derden worden aangemeld. Vervolgens stuurt de provincie een deelnameformulier toe, waarin kandidaten kunnen toelichten waarom zij voor de prijs in aanmerking denken te komen. De aanmeldingstermijn sluit op 31 december van dit jaar.

Aanmelden kan via de website van de provincie www.flevoland.nl of door de brochure met bijbehorende aanmeldingskaart te bestellen bij afdeling Milieubeheer, telefoon 0320 – 265 383 en e-mail
duurzaamondernemen@flevoland.nl.