Staples Benelux maakt een bewuste keuze over te gaan op groener vervoer. Duurzaamheid vindt Staples erg belangrijk en de onderneming is voortdurend op zoek naar manieren om onze haar impact op het milieu te verminderen. Daarom is Staples Solutions per 1 april 2021 in zowel Nederland als België gewisseld van vervoerder. Staples heeft gekozen voor twee vervoerders die CO2-reductie hoog in het vaandel hebben staan: in Nederland naar DHL, en in België naar CityDepot.

Duurzaam leveren in de Benelux

Met een groenere vervoerder kunnen wij samen met de klanten het verschil maken. Voor transport geldt ons Double Green principe, daarin bieden wij een tweeledige, duurzame aanpak. Enerzijds consolideert Staples de activiteiten vanuit verschillende logistieke bewegingen om het aantal gereden kilometers terug te dringen. Anderzijds kunnen wij u deze geconsolideerde volumes leveren met zero-emissie voertuigen, CO2-vrije en CO2-arme voertuigen. Met het oog op ons streven naar CO2-arm transport, heeft Staples ervoor gekozen om in Nederland over te stappen naar DHL, en in België naar CityDepot en opnieuw DHL.

Duurzaam in logistiek

De match met de logistieke partij DHL was overduidelijk gezien het proactieve duurzaamheidsbeleid. Het klimaatbeschermingsdoel van DHL is om alle logistiek gerelateerde CO2-uitstoot te verlagen tot nul in 2050. In lijn met de duurzaamheidsstrategie van Mission 2050: Zero Emission, hebben zij de volgende doelstellingen geformuleerd voor de tussenstap in 2025: in 2025 stoot DHL 50% minder CO2 uit ten opzichte van 2007, en in 2025 wordt 70% van de first en last mile service van DHL uitgevoerd door schone, elektrische bestelwagens en bakfietsen. Onder meer deze duurzaamheidsambities hebben de doorslag gegeven bij de keuze van Staples voor DHL als logistieke partner. In Nederland wordt al vol ingezet op groen leveren in de binnensteden en ook in België worden de eerste stappen gemaakt naar Zero Emission in de grote steden.

Voor België is naast DHL ook de keuze gemaakt om samen te werken met CityDepot, een vervoerder gespecialiseerd in stadsdistributie. Net als Staples hanteren zij een Double Green principe en leveren zij met CO2-emissie-arme en zero-emissie voertuigen, zoals een fiets of elektrisch vervoer. CityDepot heeft aandacht voor ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Samen kunnen wij u helpen uw duurzame beleidsdoelstellingen te bereiken. Via een intelligente en dynamische routeplanner worden alle ritten optimaal ingepland met als doelstelling het aantal gereden kilometers te reduceren. Zo werken wij samen naar een groenere toekomst.

Staples helpt u uw ecologische voetafdruk te verkleinen

Met de overstap naar groener vervoer en het steeds grotere aanbod van duurzame producten, kan Staples u nog beter bedienen en begeleiden bij het proces van duurzamer inkopen. Dit ligt in lijn met ons Easy-on-the-Planet programma, een initiatief vanuit Staples om de impact van logistieke activiteiten te verminderen voor onze klanten. Het verlagen van CO2-uitstoot als gevolg van transport, is een van deze pijlers. Tezamen met de ambitie en kwaliteit van de dienstverlening van onze nieuwe logistieke partners, bieden wij meerwaarde voor zowel uw inkoopproces als het milieu. Vol vertrouwen kijkt Staples uit naar de nieuwe samenwerking met DHL en CityDepot, en blijven wij duurzame oplossingen nastreven.