Hoewel de meeste bedrijven de roep om transparantie als de belangrijkste aanleiding zien voor de toegenomen aandacht voor de dialoog met stakeholders, realiseren steeds meer bedrijven zich dat een goede relatie met belanghebbenden in de bedrijfsomgeving een bijdrage kan leveren aan het bedrijfsresultaat. Het bestuur van de onderneming speelt in de dialoog met de stakeholder een steeds grotere rol. Steeds vaker neemt het bestuur het initiatief tot de dialoog en voert die ook zelf. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de vraag hoe bedrijven omgaan met de diverse stakeholders.

Ondernemingen realiseren zich volgens Barend van Bergen van KPMG Sustainability meer en meer dat ze afhankelijk zijn van de relaties met hun stakeholders. Van Bergen: “Een goede relatie leidt niet alleen tot een beter imagoen vertrouwen bij de stakeholders, maar ook tot een grotere klantteverdenheid. Het onderhouden van contacten met werknemers, klanten, financiers en overheden is voor de meeste bedrijven inmiddels een vanzelfsprekendheid. Interessanter wordt het als bedrijven kennis nemen van de zienswijze van minder voor de hand liggende stakeholders, zoals milieugroeperingen, opinieleiders of burgerorganisaties. Zij leggen soms verbanden tussen de bedrijfsvoering en de omgeving die door de onderneming niet direct als vanzelfsprekend worden gezien. Bedrijven realiseren zich derhalve in toenemende mate dat het luisteren naar meningen en wensen van minder voor de hand liggende stakeholders het vertrouwen en het imago kunnen versterken. Bedrijven kunnen zich zo onderscheiden van andere ondernemingen en op termijn concurrentievoordeel behalen”.

Naast verbetering van het imago en de zorg voor vertrouwen in de onderneming gebruiken de bedrijven de dialoog in toenemende mate om onderwerpen bespreekbaar te maken die voor de onderneming zelf van belang zijn. Van Bergen: “Dit lijkt niet zozeer voort te komen uit maatschappelijk verantwoorde overwegingen, maar steeds vaker vanuit een eigen belang. Overigens is één op de vier bedrijven nog relatief onbekend met de onderwerpen die de stakeholders belangrijk vinden. Het is dan ook van groot belang dat bedrijven zich hierbij verdiepen in de wereld van hun stakeholders, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een media- en Internet analyse en het raadplegen van experts, zowel intern als extern. Op grond van deze analyse kan met de meeste relevante stakeholders een gerichte dialoog worden aangegaan”.

Bedrijven die hun eigen issues bij de stakeholders bespreekbaar willen maken, blijken daarin echter niet altijd succesvol. Van de onderzochte bedrijven blijkt 30% te maken te hebben met een dialoog die niet tot het gewenste resultaat leidt. Voornaamste oorzaak hiervan is het verschil van inzicht bij bepaalde onderwerpen tussen de onderneming en de stakeholders. Toch zijn de bedrijven in het algemeen tevreden over de resultaten die de dialoog oplevert. Bijna de helft van de ondernemingen vindt de opbrengst van hun inspanningen voldoende. Van de bedrijven verwacht 90% dat de dialoog met de stakeholders de komende vijf jaar in belang zal toenemen.