ESG wordt steeds meer compliance gedreven. Deze conclusie trekt ESG-consultancy Empact op basis van onderzoek onder bijna 100 middelgrote en grote bedrijven uit Nederland en Duitsland. Uit het onderzoek blijkt ook dat er een steeds sterke integratie van ESG binnen de bedrijfsstrategie is, maar dat de uitvoering achterblijftESG is nog geen manier om waarde creatie voor bedrijven te realiseren.

De volgende stap is om van compliance naar een echte strategische ESG-aanpak te gaan. Volgens hoofdonderzoeker Teresa Brose: “We zien dat door nieuwe en toekomstige wetgeving als de CSRD en de CSDDD, er veel aandacht is voor ESG-Compliance. De komende jaren staan daarom in het teken van de implementatie hiervan. Onze verwachting is dat de bedrijven die ESG ook strategisch gaan inzetten, ook de beste presterende bedrijven worden. We zien dat tegelijkertijd dat juist hier de uitdaging voor het bedrijfsleven ligt”. 

Samen met compliance gedreven ESG-risicomanagement gaan bedrijven die strategisch omgaan met ESG dit ook vertalen in eerlijker en duurzamere producten en bedrijfsmodellen. Alleen dan kunnen bedrijven hun ESG-risico’s, in kansen gaan omzetten. 

De 5 belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

  • De focus van bedrijven is gericht op het realiseren van ESG-compliance;
  • Leveranciersketen is de zwakste schakel in de algehele ESG-prestaties van de bedrijven;
  • De waargenomen druk van interne en externe stakeholders om ESG-gerichte producten en bedrijfsmodellen te ontwerpen is al hoog, evenals het bewustzijn van de bedrijven op dit gebied;
  • Bedrijven moeten echter oppassen dat ze niet in de valkuil van (onbedoelde) greenwashing trappen, aangezien uit het onderzoek blijkt dat bedrijven ESG als verkoopargument gebruiken, maar dat hun prestaties vaak niet overeenkomen met hun marketingboodschap.
  • Uit het onderzoek blijkt dat het objectief meten van ESG nog steeds een grote uitdaging is.