KPMG gaat haar accountantscontrole en accountantsverklaring van beursgenoteerde ondernemingen en een aantal ondernemingen in industrieën met veel uitstoot in Nederland uitbreiden. Omdat het klimaat in rap tempo verandert en de behoefte aan transparantie over klimaatrisico’s groot is, is het noodzakelijk om nog vóór invoering van nieuwe regelgeving verdere stappen te zetten op het gebied van klimaatverantwoording. KPMG publiceert daarover vandaag een brief, gericht aan haar maatschappelijke stakeholders. 

Maatschappelijke impact

In de EU moeten bedrijven met de meeste maatschappelijke impact vanaf boekjaar 2024 rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Andere bedrijven volgen later. Marc Hogeboom, lid van de Raad van Bestuur van KPMG: “Waar de accountant van oudsher toezag op de controle van financiële cijfers, wordt dat versneld uitgebreid. Omzet, winst en marktaandeel zijn niet langer de toonaangevende indicatoren. Niet-financiële informatie van bedrijven is steeds belangrijker en plaatst duurzaamheid hoger op de agenda. Om organisaties te stimuleren om daar transparanter in jaarrekeningen over te rapporteren zullen we daar expliciet aandacht aan besteden.”

Milieuverantwoording

De roep uit de samenleving om bedrijven verantwoordelijkheid te laten nemen klinkt steeds luider. Belanghebbenden, zoals burgers, klanten, investeerders en werknemers eisen dat productieketens verduurzamen. Niet in de toekomst, maar vandaag. Hogeboom: “We hebben geen tijd te verliezen. Het klimaat kan niet meer op de implementatie van wet- en regelgeving wachten. Belanghebbenden hebben behoefte aan objectief inzicht in de duurzaamheidsagenda en -prestaties van bedrijven. Onze accountants hebben een belangrijke rol bij het verstrekken van zekerheid of gerapporteerde informatie klopt. Door inzichten op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) meetbaar te maken, worden duurzaamheidsindicatoren gecreëerd waarop ‘gestuurd’ en ‘afgerekend’ kan worden.”

Duurzaamheidsvraagstukken

Ook voor de langere termijn investeert KPMG in klimaatimpact en bredere ESG-kennis en kunde. Zo is onlangs de eerste lichting professionals gestart met een ESG-track, een interne opleiding voor toekomstige accountants met de nadruk op duurzaamheidsvraagstukken. Daarmee bevindt KPMG zich opnieuw in de voorhoede: dertig jaar geleden was KPMG Nederland de eerste accountants- en adviesorganisatie met een professioneel duurzaamheidsteam.