De complete spoorsector overhandigde afgelopen vrijdag in de ‘Train to Paris’ hun input voor de klimaatonderhandelingen in Parijs aan Staassecretaris Dijksma van Infrastructuur & Milieu. De sector werkt al jaren aan een duurzamere reis voor klanten. Zo is de elektriciteit voor de treinen sinds dit jaar voor 50% groen en vanaf 2018 voor 100%. Een treinreiziger stoot hierdoor 90% minder CO2 uit per reizigerskilometer dan een reis met de gemiddelde auto.

De volgende stap

Met de visie gaan alle spoorbedrijven en organisaties (ProRail, NS, Arriva, Transdev, DB Schenker, KNV en Syntus) nog een stap verder. Doel is de sector volledig CO2-neutraal maken per 2050. Hiermee wordt bijna 1 Mton CO2 per jaar bespaard. Daarnaast wordt de energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35% verbeterd. Dit moet in 2050 40% zijn. Dit gebeurt onder meer door nieuwe zuinigere treinen en energiezuinig rijden. Ook wordt gekeken hoe nog meer remenergie (energie die vrijkomt bij het remmen) nuttig gebruikt kan worden. Op dit moment is ca. de helft van de treinen al in staat om tijdens het remmen energie op te wekken en terug te leveren voor gebruik door andere treinen.

Meer reizigers en meer goederen over het spoor

Belangrijke doelstelling van de visie is verder meer mensen te verleiden de trein te nemen. Door de lage CO2-uitstoot wordt het totale verkeer in Nederland zo schoner met minder CO2- en fijnstof-uitstoot. Uit een studie van Ecofys blijkt dat wanneer er 4 miljard extra reizigerskilometers met de trein gemaakt zouden worden in plaats van met de auto, de CO2-uitstoot met ca. 400 kton per jaar daalt. Meer goederenvervoer over het spoor kan een flinke aanvullende CO2-besparing opleveren.

Acties

Om de gestelde doelen te bereiken worden acties in gang gezet variërend van het verduurzamen van de inkoop van materieel, het verduurzamen van het energiegebruik bij (de bouw van) stations, werkplaatsen en in de infrastructuur en bijvoorbeeld door gebruik van meer WKO-installaties. De acties worden uitgewerkt en uitgevoerd onder regie van een nieuw Platform Duurzaam OV en Spoor.