SP en PvdA vinden dat niet MVO-bedrijven moet worden uitgesloten van handelsmissies

Met een ingediende motie vragen de kamerleden Mahir Alkaya (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) om bedrijven, die niet verantwoord ondernemen, uit te sluiten van deelname aan handelsmissies. 

“constaterende dat bedrijven die deelnemen aan handelsmissies verantwoord behoren te ondernemen en misstanden, zoals uitbuiting van werknemers, onveilige werkomstandigheden en betalen van steekpenningen, behoren te voorkomen en aan te pakken;

verzoekt de regering bedrijven die niet in lijn met de OESO-richtlijnen voor multinationals hebben gehandeld uit te sluiten van deelname aan handelsmissies, totdat deze bedrijven in kwestie kunnen laten zien dat ze de OESO-richtlijnen toepassen, inclusief gepaste zorgvuldigheid”

Foto: Ministerie van EZK

Share Button