Voor het eerst is dierenwelzijn opgenomen in de OESO-richtlijnen voor multinationals, waarvan vandaag een update is uitgebracht. Volgens World Animal Protection is dit een belangrijke stap om bedrijven te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen om dierenleed in hun ketens uit te bannen.

De richtlijnen van de OESO – de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – voor multinationale bedrijven zijn hét gezaghebbende instrument voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Voor het eerst in de geschiedenis van deze richtlijnen (die teruggaat tot 1976) is dierenwelzijn er onderdeel van. De richtlijnen stellen dat een dier een goed welzijn ervaart als het gezond is, comfortabel, goed gevoed en veilig is, niet lijdt aan onaangename toestanden zoals pijn, angst en leed, en in staat is gedragingen te vertonen die belangrijk zijn voor zijn fysieke en mentale toestand.

Dirk-Jan Verdonk, algemeen directeur van het Nederlandse kantoor van World Animal Protection: ‘De verankering van dierenwelzijn in de richtlijnen van de OESO is van niet te onderschatten betekenis. Bedrijven, waaronder ook financiële instellingen zoals banken en verzekeraars, kunnen er niet meer onderuit: dierenwelzijn is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan op miljoenen zo niet miljarden dieren een positieve impact hebben.’

Hoe groot die positieve impact zal zijn, is wel nog de vraag. Verdonk: ‘De richtlijnen schrijven voor dat bedrijven de standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren (WOAH) in acht moeten nemen, maar die geven veel ruimte voor interpretatie. We zullen dus scherp moeten blijven dat bedrijven niet blijven steken in greenwashing.’

De nieuwe versie van de richtlijnen komen op een belangrijk moment omdat zowel in Nederland als op EU-niveau nieuwe wetgeving in ontwikkeling is die gepaste zorgvuldigheid – goeddeels gebaseerd op de OESO-richtlijnen – voor bedrijven verplicht gaat stellen.