De Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) doet aan stemmingmakerij door te beweren dat Nederland een toevluchtsoord is voor bedrijven die mensenrechten schenden, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘SOMO miskent de jarenlange succesvolle inspanningen van de overheid en bedrijven om een goed beleid voor mensenrechten en bedrijfsleven op te zetten.’

Hoge MVO-score Nederland
Volgens de ondernemingsorganisaties scoort Nederland consequent hoog in internationaal onderzoek naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat is bereikt zonder de dwingende wettelijke maatregelen die SOMO voorstaat in het rapport ‘Private winsten, publieke kosten’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De basis is de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. De overheid speelt een voorlichtende, stimulerende en agenderende rol.

Bewering SOMO betwistbaar
De door SOMO gesuggereerde relatie tussen het schenden van mensenrechten en belastingontwijking via Nederland is volgens VNO-NCW betwistbaar. Los daarvan vinden VNO-NCW en MKB-Nederland dat er aanscherping mogelijk is van het beleid om belastingontwijking tegen te gaan, maar dat dit wel in internationaal verband moet gebeuren. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werkt daar nu aan.