Tegen 2020 streeft Solvay naar een vermindering met 20% in de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer, een vermindering van 20% van de over de weg vervoerde vracht en een daling met 20% van de index voor lucht- en wateremissies. Solvay heeft ook doelstellingen bepaald voor de ontwikkeling van nieuwe producten die energie-efficiënter zijn, zoals verbeterde materialen voor brandstofcellen of organische elektronische componenten. Doelstellingen ook voor de aanwending van nieuwe analyse-instrumenten om in de toekomst de duurzaamheid van elke mogelijke opportuniteit te kunnen beoordelen. De realisatie van de doelstellingen zal Solvay’s concurrentiepositie versterken.

“Duurzame ontwikkeling is een belangrijke uitdaging geworden voor de mensheid. Solvay verbindt zich ertoe om deze uitdaging consequent aan te gaan, al gaat het om een geheel van diverse problemen die van fundamenteel belang zijn. Het zijn problemen die te maken hebben met onze rol van grote verbruiker en transformator van natuurlijke hulpbronnen (zoals kalk, zout, water en fossiele brandstoffen), en met de richting waarin we onze portefeuille van producten en diensten ontwikkelen, met onze geografische expansie en de socio-economische gevolgen hiervan”, aldus Christian Jourquin, CEO van Solvay.

De strategie van de Solvay-groep bestaat erin duurzame en winstgevende groei te bereiken op geselecteerde gebieden in de sectoren Farmaceutische Producten, Kunststoffen en Chemische Producten, door innovatie en geografische uitbreiding. Voorts een zeer sterke concurrentiepositie te veroveren door verticale integratie, een proactief energiebeleid en portefeuillemanagement. Op de Solvay- strategie wordt uitvoerig ingegaan in zijn achtste Verslag over de Gezondheid, de Veiligheid, het Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, met de titel “Towards Sustainable Development.”

“Ons engagement voor duurzaamheid maakt deel uit van onze strategie en haar uitvoering, en van alles wat wij doen. Wetenschap, het aangaan van partnerschappen en openheid voor dialoog zijn enkele van de sterke punten van de Groep. Om onze ontwikkeling voort te zetten moeten wij ons aanpassen aan de uitdagingen waarvoor de wereld zich nu geplaatst ziet. Onze sterke punten zullen ons helpen een groenere chemie te ontwerpen met het oog op morgen en van Solvay een leverancier van oplossingen voor de toekomst te maken,” aldus nog Jourquin.

SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische groep met hoofdkantoor in Brussel. Hij telt meer dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9.6 miljard EUR uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay (NYSE Euronext : SOLB.BE – Bloomberg: SOLB.BB – Reuters: SOLBt.BR) staat genoteerd op de NYSE Euronext op de beurs van Brussel. Meer bijzonderheden zijn beschikbaar op www.solvay.com.