Smart Workplace ziet natuurinclusief denken als een van de vier belangrijkste thema’s voor 2020

In de onlangs uitgebrachte ‘Gids 2020’ onderscheidt Smart WorkPlace op basis van analyse van 85 geselecteerde bronnen 4 belangrijke thema’s. De eerste daarvan gaat over natuurinclusief denken. Aan de basis daarvan staat de keuze of we met het oog op de duurzaamheidsdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 ons probleem naar de toekomst opschuiven wetend dat we nog 30 jaar innovatietijd hebben of dat we nu al de beslissing nemen om alleen nog circulair in te kopen. Marktonderzoek van Smart WorkPlace toont aan dat we eigenlijk geen keuze hebben en dat daarom natuurinclusief denken in opkomst is. Zowel klanten als medewerkers beoordelen namelijk de integriteit en verantwoordelijkheid van aandeelhouders en werkgevers ten aanzien van gezondheid en circulariteit in brede zin zwaar. Practice what you preach en Doen! is belangrijk geworden.

Het onderzoek laat ook zien dat organisaties die gebouwen, werkplekconcepten, leaseauto’s en restaurants niet maatschappelijk en sociaal inzetten, minder aantrekkelijk zijn voor potentiële werknemers. Veel ondernemers zoeken daarom naar alternatieven voor de inkoop van fysieke producten en diensten. Circulair ontwerpen betekent steeds vaker helemaal niets nieuws inkopen.

Het verminderen van de vraag naar fysieke zakelijke mobiliteit door digitalisering van werkprocessen wordt in alle onderzoeken genoemd. Zeker als het gaat om binnenstedelijke problematiek. De Micro-mobility Mania voor de last-mile en voor woon/werkverkeer tot 15 kilometer krijgt daarmee een enorme groei-impuls. PON, Gensler en Uber spelen hierop in met hun mobility hubs en Move. Deze initiatieven bieden naast EV’s ook elektrische fietsen, scooters, vliegtuigjes en steps.

De vraag is ook: wat is eigenlijk een slimme, gezonde en circulaire werkomgeving? Is het gebruik van groene energie bepalend? Of hoeveel bomen je als organisatie plant ter compensatie van je uitstoot? De vraag blijft door de grote belangen ook in 2020 boven de markt hangen. Tenzij de overheid de natuurinclusieve leiding neemt. Voorstellen voor een all-in huur met een datastelsel en digitaal platform voor het bepalen van het aantal kWh/m2 tijdens gebruik zouden een betrouwbaar energielabel en betrouwbare cijfers over CO2 uitstoot per m2 kunnen opleveren.

Bestel hier de Gids 2020, het verslag van het jaarlijkse marktonderzoek van SWP.

Share Button