‘Wanneer je de thema’s lean, circulair en duurzaamheid combineert met het thema slimmer produceren, levert dit extra strategische componenten op voor een ondernemer. Dit leidt tot interessante kansen en inzichten’. Aldus Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie tijdens het slotcongres ‘Slim produceren in het MKB’ in Roden. Het congres is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de minor Slim Produceren en het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit van de Hanzehogeschool Groningen.

Kaanen legde uit dat bijvoorbeeld het lean-principe om verspillingen terug te dringen prima aansluit bij het circulaire gedachtegoed en bijvoorbeeld het lean-uitgangspunt om interne processen beter te organiseren, prima past bij het slimmer produceren. “Maar slim heeft ook op andere zaken betrekking dan alleen het produceren op zich”, voegde hij daar aan toe, “Dat heeft ook te maken met de ontwerpfase van je product. Vaak zorgen kleine aanpassingen in een ontwerp voor een flexibelere en snellere productie, maar kun je in diezelfde fase een product ook al een circulair signatuur meegeven. En wie lean denkt en handelt, moet zich continue verbeteren en heeft een visie gericht op de lange termijn. Daarbij is circulariteit onmisbaar want daarmee creëer je nieuwe kansen op nieuwe markten’, aldus Kaanen.

Meer weten over de kansen die een circulaire metaalketen biedt? Kijk op www.circulairemetaalketen.nl