Huren, lenen en delen; Nederlanders dragen graag hun steentje bij aan de deeleconomie. 78 procent staat open voor het online delen van spullen. Toch is maar 4 procent daadwerkelijk actief op deze deelplatforms. Van boormachine tot partytent en van thuismaaltijd tot vakantieadres. Online platforms maken het mogelijk snel contact te leggen met anderen en zo van alles met elkaar te delen. De meest populaire sites zijn Peerby, Thuisafgehaald en SnappCar. Dat blijkt uit onderzoek van de UvA en ShareNL, het kennis- en netwerkplatform voor de deeleconomie. Zij deden onderzoek naar de houding van Nederlanders ten opzichte van het online delen van spullen en de kennis naar het bestaan hiervan. 

Onbekendheid en vertrouwen spelen grote rol

Delen met vrienden en familie is heel gebruikelijk in Nederland. Maar liefst 88 procent van de Nederlanders doet dit regelmatig. Het online uitlenen van spullen aan onbekenden blijft echter achter. Slechts 4 procent doet dit op speciale online platforms. Dit komt omdat veel mensen niet weten van het bestaan hiervan (46%). Ook speelt vertrouwen een grote rol. Aan een bekende leen je eerder spullen uit omdat ‘je weet dat het goed zit’.

Drempelverlaging

Centraal Beheer verwacht dat delen steeds meer gemeengoed gaat worden. Maar liefst 78 procent van de Nederlanders staat open voor het online (uit)lenen van spullen. “Als verzekeraar zien wij dat het ‘nieuwe delen’ kansen biedt, maar ook nieuwe onzekerheden met zich mee brengt. En nieuwe behoeften”, vertelt Robin Clements, directeur van Centraal Beheer. “ Wij bieden oplossingen die de drempel verlagen om met elkaar te delen. Daarom hebben wij verschillende verzekeringen aangepast en werken wij samen met partijen die actief zijn in de deeleconomie zoals Share NL, Deeleconomie in Nederland, Peerby, Barqo en MyWheels. Zo maken we vertrouwd delen mogelijk.”

Noord-Brabander minst gedreven door financiën bij uitlenen

De achterliggende motivatie om spullen te delen blijkt verschillend. Zo komt naar voren dat Noord-Brabanders het minst gedreven worden door financiële overwegingen en het uitlenen van spullen veelal zien als ‘iets goeds doen voor een ander’. Noord-Hollanders daarentegen vinden een financiële vergoeding belangrijker (47% Noord-Brabant versus 63% Noord-Holland). Verder hebben de provincies Noord-Holland en Utrecht de meeste interesse in het delen van spullen op online platforms (beide 81%), gevolgd door Noord-Brabant (79%) en Zuid-Holland (78%).

Campagne vertrouwd lenen

Om meer Nederlanders aan het delen te krijgen, start Centraal Beheer vanaf 15 november een campagne. “De campagne bestaat uit korte online filmpjes. Hiermee willen we Nederlanders op een leuke en luchtige manier bekend laten maken met de mogelijkheden van het (uit)lenen van spullen en hen erop wijzen dat dit op een veilige en vertrouwde manier kan”, vervolgt Clements. Meer informatie over de campagne is te vinden op: http://centraalbeheer.nl/leentjeleent.

Over het onderzoek

ShareNL heeft in samenwerking met de UvA een breed onderzoek uitgezet naar het deelgedrag van Nederlanders. Hiervoor is fieldresearch ingezet en zijn participanten van online deeleconomie benaderd om een survey in te vullen. In totaal zijn 1787 compleet ingevulde enquêtes ontvangen.

Key insights onderzoek

  • 4% van de Nederlanders deelt online spullen.
  • Offline is dit 88%. Spullen worden dan gedeeld met buren, vrienden en familie.
  • 46% van de Nederlanders weet niet af van het bestaan van online deelplatforms.
  • 78% van de mensen die zich nog niet heeft aangesloten bij een online deelplatform heeft hier wel interesse in.
  • Het merendeel van de respondenten voelt iets voor een financiële compensatie, zo lang de vergoeding maximaal kostendekkend is.
  • Slechts 19% ziet er wat in dat de aanbieder er financieel op vooruit gaat wanneer hij of zij spullen uitleent.
  • 40% van de Nederlanders die gratis iets wil delen ervaart ‘iets goeds doen voor een ander’ als zeer positief.
  • Opmerkelijk was dat Noord-Brabanders het minst gedreven worden door financiële overwegingen (47%) en in Noord-Holland financiële vergoeding juist vaker als iets positiefs ervaren wordt (63%). Al met al, is het belangrijk om bewust te zijn van het feit dat niet iedereen uiteindelijk gedreven wordt door “gemak” of “financiële overwegingen” maar dat voor velen “intrinsieke motivaties” er ook toe doen.
  • De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben de meeste interesse in het delen van spullen via online platforms (beide 81%), gevolgd door Noord-Brabant (79%) en Zuid-Holland (78%).
  • 10% van de Nederlanders deelt nooit spullen, ook niet met familie en bekenden.