Er is sprake van een blinde vlek ten aanzien van de klimaatacties die Europese MKB’ers ondernemen. Daarom publiceren Argos Wityu en BCG de eerste editie van hun barometer die in kaart brengt hoe Europese MKB-bedrijven hun CO2-uitstoot reduceren, met als belangrijkste conclusie dat slechts iets meer dan 1 op de 10 bedrijven een klimaatplan heeft.

Volgens de Europese Commissie zou de CO2-uitstoot door het MKB tot twee derde van de totale Europese uitstoot kunnen vertegenwoordigen, maar op dit moment is de motor van de Europese economie verre van klaar om te voldoen aan de Europese afspraken die bedoeld zijn om de uitstoot terug te dringen. Per 1 januari 2026 verplicht de al aangenomen Europese Richtlijn voor Corporate Sustainability Reporting (CSRD) bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van €40 miljoen om hun klimaatimpact over een kalenderjaar openbaar te maken, inclusief scope 3-uitstoot. 

Hebben MKB-bedrijven echt begrepen hoe ingrijpend de vereiste veranderingen zijn? Zijn ze actief bezig met het verminderen van hun klimaatimpact? Welke obstakels moeten ze overwinnen en welke kansen biedt CO2-reductie? Om deze cruciale vragen te adresseren, publiceren Argos Wityu en BCG de eerste editie van een barometer die de klimaatacties van Europese MKB-bedrijven kritisch tegen het licht houdt.  

Urgentie gevolgd door gevoel van kansen 

 Opvallend is dat 84% van de ondervraagde MKB-bedrijven de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als ‘belangrijk’ of ‘kritiek’ beschouwt, wat de urgentie van de kwesties benadrukt. Van deze groep beschouwt 71% de noodzaak van ‘decarbonisatie’ als een kans en verwacht voordelen zoals verbeterde winstgevendheid en toegang tot nieuwe markten, wat direct of op de lange termijn een concurrentievoordeel oplevert. “Er is geen twijfel dat CO2-reductie voor middelgrote bedrijven sterke kansen kan genereren in alle sectoren. Veel investeerders, van vermogensbeheerders tot grote instellingen, zijn bereid deze bedrijven te ondersteunen in hun overgang van grijs naar groen en hen te helpen leiders in duurzaamheid te worden”, aldus Simon Guichard, partner bij Argos Wityu

 Benadering ongestructureerd en opportunistisch 

 Terwijl 38% van de ondervraagde MKB-bedrijven aangeeft al fors te hebben geïnvesteerd in CO2-reductie, geeft slechts 11% aan een gestructureerde aanpak te hebben voor het meten van hun uitstoot, een aanvalsplan om uitstoot terug te dringen en het doen van (grote) investeringen. “Middelgrote bedrijven bevinden zich in de beginfase van hun route naar een meer duurzame toekomst maar hun investeringen worden nog steeds voornamelijk gedreven door regelgeving, energieprijzen en de belofte van klanten. De weg naar een meer gestructureerde en alomvattende aanpak ligt nog voor ons. Het is daarom absoluut essentieel om MKB-bedrijven te ondersteunen als we de klimaatdoelen willen bereiken”, zegt Fabien Hassan, Principal bij BCG.  

Tegenstellingen in sector 

Op basis van het type eigendom springen enkele interessante dynamieken naar voren. 62% van de beursgenoteerde bedrijven geeft aan ’sterke investeringen’ te hebben gedaan in hun inspanningen om CO2-uitstoot te verkleinen, in tegenstelling tot slechts 35% van de private ondernemingen. Er ontstaan ook aanzienlijke verschillen per sector, waarbij 51% van de bedrijven in de transport- en logistieke sector aangeeft aanzienlijk te hebben geïnvesteerd, in tegenstelling tot slechts 24% van de bedrijven in sectoren die met hoge temperaturen werken (bijvoorbeeld in sectoren waar met metalen, glas en keramiek wordt gewerkt).

Optimisme ondanks uitdagingen

Ondanks de uitdagingen blijven de Europese MKB-bedrijven die zijn ondervraagd optimistisch. 70% gelooft in de haalbaarheid van de doelstellingen voor 2030. Wel geven zij aan ondersteuning te zoeken om de uitdagingen aan te kunnen waarmee ze geconfronteerd worden, te weten het gebrek aan financiële middelen, complexe regelgeving en een tekort aan expertise. 

 “In tegenstelling tot grotere bedrijven hebben middelgrote bedrijven zelden voldoende schaal om de benodigde talenten te insourcen, interne expertise te ontwikkelen en structuur aan te brengen in plannen om de uitstoot te reduceren. We moeten hen daarom helpen het aanwezige optimisme om te zetten in gestructureerde investeringen. De betrokkenheid van alle stakeholders – regelgevers, investeerders, overheidsinstanties en zakelijke partners – is van cruciaal belang”, aldus Benjamin Entraygues, Managing Director en Senior Partner bij BCG 

 “Middelgrote bedrijven hebben sterke ondersteuning, gespecialiseerde experts en financiering nodig om hun klimaatactie tot het beoogde resultaat te brengen. De bedrijven die op korte termijn effectief veranderingen inzetten om reductie van emissies te realiseren, zullen profiteren van een langdurig concurrentievoordeel”, stelt Louis Godron, Managing Partner bij Argos Wityu.  

Het onderzoek is gehouden onder 700 bedrijven actief in de regio’s Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië in juli 2023 en benadrukt de cruciale rol die het MKB speelt bij het aanpakken van klimaatverandering. Argos Wityu en BCG hebben de intentie om deze trends te blijven volgen en MKB-bedrijven te blijven ondersteunen op hun weg naar een duurzamere toekomst.