De beleggingsdeskundige zegt dat deze ontkennende houding en het negatieve imago van Raymond de belangrijkst oorzaak vormen van de lage noteringen van het bedrijf. Gezien de resultaten van vergelijkbare bedrijven zou ExxonMobil veel hoger kunnen staan. Er zijn verschillende negatieve artikelen verschenen die op kritische wijze aandacht hebben besteed aan het milieubeleid van het bedrijf. Zo verschenen er verhalen in de Wall Street Journal en in de PR Week. -Negatieve publiciteit is funest voor de waarde van de aandelen’, aldus Monks. Zijn bedrijf heeft hier belang bij, aangezien het een groot aantal aandelen beheert. Hij vindt dat een onafhankelijk bestuurder de plaats van de voorzitter in moet nemen bij de oliegigant. Sinds 1997 wordt er al druk uitgeoefend op ExxonMobil om het aandeel in het broeikaseffect toe te geven en te investeren in alternatieve energiebronnen.