De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft op vrijdag 27 februari het document ‘Ambities en Prioriteiten 2014-2015’ gepubliceerd. Het streven is om in dit document omschreven ambities en prioriteiten gezamenlijk met de markt op te pakken. De CO2-Prestatieladder heeft een duurzame kettingreactie veroorzaakt in het Nederlands bedrijfsleven. Het instrument stimuleert vergaande, vernieuwde CO2-reductiemaatregelen en creëert eigen voordelen zoals kostenreductie, innovatie en concurrentievoordeel. 

Met meer dan 400 certificaten is het instrument hard gegroeid. Ondanks het succes van de ladder moet het instrument zich blijven ontwikkelen. Door de sterke groei van het gebruik van de CO2-Prestatieladder wil de SKAO het instrument meer toekomstbestendig maken, de effectiviteit van het instrument vergroten en het onderscheidend vermogen voor koplopers waarborgen. De focus van de SKAO ligt vooral op de doorontwikkeling van de ladder. 

De SKAO heeft voor de komende jaren de volgende ambitie en prioriteiten:

1. De CO2-Prestatieladder wordt verder doorontwikkeld met als doel dat de beoordeling van bedrijven voor het CO2-bewust certificaat meer robuust, uniform en onderscheidend wordt, zodat hogere ambities en resultaten ook daadwerkelijk het verschil maken.

2. SKAO zet in op de versterking van de rol van brancheorganisaties bij kennisdeling- en ontwikkeling.

3. De rol van NGO’s bij de maatschappelijke dialoog en de opzet van reductieprogramma’s zal meer aandacht krijgen. SKAO zal hiertoe een nieuwe aanpak ontwikkelen, waarin zij een sterke regierol zal nemen.

4. SKAO zet stevig in op de uitrol van de ladder naar andere opdrachtgevers, bedrijven en sectoren in Nederland.

5. Hoewel de focus van SKAO nadrukkelijk op de doorontwikkeling en uitrol van de ladder in Nederland ligt, zat SKAO ook een aantal stappen om toepassing van het instrument in het buitenland te bevorderen.

 

Het document ‘Ambities en Prioriteiten 2014-2015’ kunt u hier downloaden.