Simon Webber (Schroders): Hoe het coronavirus het omslagpunt naar thuiswerken wordt (en in het voorbijgaan klimaatverandering tegengaat)

Er bestaan al veel langer tools voor videoconferenties of software voor werken op afstand, maar het coronavirus kan weleens voor een omslagpunt zorgen, zegt Simon Webber, lead portfolio manager bij Schroders.

De financiële markten zijn geschokt door de maatschappelijke reactie op de uitbraak van het coronavirus. Het zwaarst geraakt zijn de sectoren die aan reizen gerelateerd zijn. Bedrijven zien af van zakenreizen en conferenties in binnen- en buitenland en kiezen structureel voor werken op afstand.

Tools voor werken op afstand zijn volop beschikbaar

Webber vindt dit een interessante ontwikkeling. De mogelijkheden voor werken op afstand, virtueel vergaderen en videoconferenties bestaan al zo’n jaar of vijftien. Theoretisch zou het tot een groei van de productiviteit moeten leiden, maar echt van de grond kwam het niet. Zakelijk reizen is een belangrijke groeisector voor de luchtvaart en de hotellerie gebleken.

Het coronavirus dwingt nu mensen echter op drastische wijze tot een gedragsverandering. De noodzaak van fysieke ontmoetingen zal opnieuw geëvalueerd worden nu men weken of mogelijk maanden een andere manier van werken moet accepteren. Dat zorgt ervoor dat werknemers en klanten eraan gewend raken en men de voordelen van een blijvende verandering in deze richting inziet.

Zonder zakenreizen komt men verder

De CO2-uitstoot die door zakenreizen wordt veroorzaakt, zorgt bij veel dienstverlenende bedrijven voor een grote carbon footprint. Zolang de luchtvaartindustrie geen alternatief vindt voor de vervuiling die met zakelijk reizen gepaard gaat, dan is het beperken van reizen de enige manier om de footprint te reduceren. Over de wereld blijven reizen en toch denken dat we het klimaatprobleem wordt opgelost houdt geen stand.

Webber wijst op de negatieve consequenties voor bedrijfssectoren die afhankelijk zijn van reizen over lange afstanden. Hij verwacht namelijk niet dat alles terugkeert naar het oude, zodra het virus ingedamd is. Het lijkt erop dat de huidige gedragsveranderingen een blijvende impact zullen hebben. Voor andere bedrijfssectoren zal deze omslag positief uitpakken. Er zal meer vraag komen naar software die werken op afstand mogelijk maakt, of technologie voor videoconferenties.

Gedrag moet veranderen

Dit jaar kan wel eens een keerpunt worden, waarin de zakenwereld beseft dat het met minder reizen toch verder komt. Wennen aan virtuele vergaderingen en de productiviteitsgroei die dat biedt, zijn positieve neveneffecten van de coronacrisis.

Lees meer in het engelstalige artikel “How coronavirus could change our working lives (and the climate)” van Simon Webber, lead portfolio manager bij Schroders.

Share Button