Om aan te tonen dat duurzaamheid bij Sikkens hoog in het vaandel staat organiseerde de verffabrikant samen met MVO Nederland en 2lead4us een speciaal congres over  het benutten van duurzame kansen. Het congres fungeerde daarnaast als feestelijke afsluiting voor de ruim 100 schilders die het afgelopen jaar de training Duurzaam Ondernemen hebben gevolgd. De award voor meest duurzame vakschilder ging naar schilder Mark den Haan van Den Haan Schilders en Vastgoedservice uit Den Haag. Dat duurzaam ondernemen bij Sikkens hoog op de agenda staat blijkt ook uit het feit dat moederbedrijf AkzoNobel voor het tweede jaar de toppositie heeft behaald op de Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)-ranglijst. Ook in de bouw heeft duurzaamheid een belangrijke plaats ingenomen. 

Gedurende de trainingen zijn diverse tools en inzichten gepresenteerd om schilders te mobiliseren op een duurzame manier hun vak uit te oefenen. Op het congres stonden ervaringsdeskundigen en prominente sprekers centraal om advies te geven en schilders te inspireren en motiveren om samen met alle partners duurzame kansen te benutten.

Zo vertelde MVO Nederland- directeur Willem Lageweg hoe bedrijven optimaal van duurzame kansen kunnen profiteren. “De schildersbranche kent meer mooie MVO voorbeelden dan gedacht. Deze praktijkvoorbeelden verdienen waardering en navolging omdat zij laten zien dat MVO loont, ook in tijden van recessie.”

“Het was voor mij een eyeopener. Dit is de groep gepassioneerde ondernemers die veel meer impact kunnen hebben dan ze denken om de bestaande woningbouw te verduurzamen”, aldus Prof. Dr. IR. Anke van Hal  van de Business Universiteit Nyenrode en TU Delft. Zij sprak over hoe je uitdagingen op het gebied van duurzaamheid kunt overwinnen in de bouw en welke win-win situaties daaruit kunnen voortvloeien. 

Professionals moeten volgens Van Hal willen blijven leren en steeds op zoek gaan hoe wel tot een duurzame oplossing kan worden gekomen. Bovendien moeten zij ook de opdrachtgever meenemen in een duurzaam onderhoud- of renovatieproject.

Award door duurzaamste schilder 

sikkens-prijsDe ruim 100 schilders die hebben deelgenomen aan de trainingen hebben allen een concreet actieplan opgezet waarmee zij de bedrijfsvoering op een duurzame manier kunnen aanpassen en daarmee de impact op het milieu kunnen verminderen. Schilder Mark den Haan van Den Haan Schilders en Vastgoedservice uit Den Haag presenteerde het beste actieplan en ging naar huis met de award voor meest duurzame schilder. “Geweldig dat wij de winnaar zijn. De prijs en eretitel geven ons extra motivatie om de duurzame werkwijze verder te ontwikkelen. Hierbij gaan we ook de klant/opdrachtgever nog meer betrekken. Wij gaan voor drie winnaars: het milieu in brede zin; de klant die een goedkoper en beter product krijgt, en voor ons bedrijf en de medewerkers een verbreding van ons marktaandeel”, aldus Mark den Haan. De twee andere genomineerden waren Roos Hoobroecks van Hoobroecks Schilders uit Tiel en Nicolle Bastings van Schilderbedrijf Leon Bastings uit Maastricht.