Signify bereikt CO2-neutraliteit en wordt bekroond met de 2020 UN Global Climate Action Award

Bron
Signify

Signify, de wereldleider in verlichting, kondigt met trots aan dat het bedrijf CO2-neutraliteit heeft bereikt voor al zijn activiteiten over de hele wereld en dat het 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt. Terwijl het bedrijf zijn resterende engagementen voor 2020 nakomt, start het nu al met een nieuw vijfjarig traject om zijn positieve impact op het milieu en de maatschappij te verdubbelen. Omwille van haar duurzame inspanningen ontving Signify vanwege de Verenigde Naties de 2020 United Nations Global Climate Action Award.

António Guterres, Secretaris-Generaal bij de Verenigde Naties: Het verheugt me om te zien dat de oplossingen van de Award-winnaars mijn oproep voor een krachtdadig leiderschap inzake klimaatactie bij overheden, bedrijven en steden versterken en dat ze bijdragen aan een duurzaam herstel van de COVID-19 pandemie. Laat ons samen de krachten bundelen zodat we kunnen komen tot een duurzamere en evenwichtigere wereld voor ons allemaal.

Signify bereikte CO2-neutraliteit in september 2020

Signify heeft zijn operationele uitstoot sinds 2010 met meer dan 70% verminderd door te kiezen voor energie-efficiëntere technologieën in zijn vestigingen, duurzamere transportmiddelen en een geoptimaliseerde logistieke planning, en minder reizen op een duurzamere manier. Het bedrijf maakt ook gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit, ondersteund door twee stroomafnameovereenkomsten, een in Texas en een tweede in Polen. De balans van emissiereducties wordt bereikt door een koolstofcompensatieprogramma met projecten die gericht zijn op het welzijn van de lokale gemeenschappen.

Wij willen Signify feliciteren met hun fantastische prestatie van CO2-neutraliteit bij alle activiteiten in 2020. We werken al meer dan 10 jaar samen met Signify om de wereldwijde toepassing van energiezuinige LED-verlichting te bevorderen en door de steun van Signify aan RE100 en EV100,” aldus Helen Clarkson, CEO van The Climate Group.De jaren 2020 worden het klimaatdecennium omdat  we de wereldwijde uitstoot tegen 2030 moeten halveren om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. We hebben dus meer bedrijven nodig die het voorbeeld van Signify volgen bij het bepalen van hun eigen netto nul-doelstellingen.

Ik ben bijzonder trots op alle medewerkers van Signify en bedank hen voor hun steun aan onze doelstelling van CO2-neutraliteit. Het is echt een belangrijke prestatie voor ons en we roepen vele anderen op om zich bij ons aan te sluiten“, zegt Eric Rondolat, CEO van Signify. “De wereld wordt echter nog steeds geconfronteerd met demografische veranderingen, verstedelijking, klimaatverandering en schaarste van grondstoffen. Dit is niet het moment om te pauzeren en te vieren, maar hoog tijd om nog ambitieuzer te worden en onze inspanningen op te voeren om deze uitdagingen aan te pakken. Groei met het oog op duurzaamheid en het bieden van een geweldige werkplek zijn stevig verankerd als centrale elementen van onze bedrijfsstrategie. Dit betekent dat we op het gebied van duurzaamheid verder gaan dan CO2-neutraliteit en onze positieve impact op het milieu en de samenleving in 2025 zullen verdubbelen.

Brighter Lives, Better World 2025: ons nieuw duurzaamheidsprogramma dat verder gaat dan CO2-neutraliteit

Signify start vandaag met de implementatie van haar nieuw duurzaamheidsprogramma en zet koers om zijn positieve impact op het milieu en de maatschappij te verdubbelen. De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zullen worden gebruikt als strategisch kompas om te werken aan de volgende vier doelstellingen: 

Een verdubbeling van het tempo van het Akkoord van Parijs:

Als onderdeel van ons engagement voor klimaatactie (SDG13) zullen we verder gaan dan CO2-neutraliteit en verminderen we de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen. De doelstelling voor 2031 die in het Akkoord van Parijs voor bedrijven is vastgelegd om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C ten opzichte van de pre-industriële tijd, zullen we al in 2025 bereiken. We zullen dit doen door de energie-efficiëntie van onze portfolio te verhogen, waardoor de uitstoot van onze klanten zal dalen, en door het stimuleren van koolstofreducties bij onze leveranciers. 

We roepen de wereld ook op om de toepassing van betaalbare en duurzame energie (SDG7) te versnellen. Onze zeer energiezuinige LED-verlichting bespaart gemiddeld 50% van het elektriciteitsverbruik van conventionele verlichting. Een extra besparing van ongeveer 30% wordt bereikt door het gebruik van connectiviteits- en lichtregelsystemen. Bovendien verwachten we dat de uitbreiding van verlichtingssystemen op zonne-energie nog een heel effectieve mogelijkheid zal bieden om de CO2-uitstoot te verminderen.

Een verdubbeling van onze circulaire inkomsten tot 32%:

Onze economie meer circulair maken is belangrijker dan ooit. Vandaag gebruiken we 1,6 maal de grondstoffen die onze planeet kan voorzien en de schaarste en verspilling van grondstoffen hebben verontrustende proporties aangenomen. We zetten ons in voor verantwoorde consumptie en productie (SDG12) met producten die kunnen worden herdrukt, gereviseerd, hergebruikt of gerecycleerd. Dit zal ons helpen om onze inkomsten uit circulaire producten, systemen en diensten te verdubbelen tot 32% in 2025. Dit omvat de inkomsten uit 3D-geprinte armaturen, die we als eerste verlichtingsbedrijf op grote schaal hebben ontwikkeld, en uit straatlantaarns met herbruikbare componenten en recycleerbare onderdelen, die we eerder dit jaar hebben geïntroduceerd.

In ons streven naar een circulaire economie hebben we ook ingezet op duurzame verpakkingen, waarbij we plastic uit al onze consumentenverpakkingen verwijderen voor het einde van 2021 en geen afval meer naar de stortplaats brengen. 

Een verdubbeling van onze inkomsten voor een beter leven, door innovaties die de samenleving ten goede komen, tot 32%:

We zetten ons in voor een goede gezondheid en welzijn (SDG3) en duurzame steden en gemeenschappen (SDG11). We zullen het percentage van onze inkomsten voor een beter leven, waar de samenleving baat bij heeft, verdubbelen tot 32%. Dit omvat inkomsten uit verlichtingsinnovaties die zorgen voor meer voedsel, veiligheid & beveiliging of gezondheid & welzijn. 

Een verdubbeling van onze inzet voor diversiteit en inclusie en een verdubbeling van ons percentage vrouwen in leidinggevende functies tot 34%:

We zetten ons in voor waardig werk en economische groei (SDG8) en voor het creëren van een geweldige werkplek. We zullen onze inzet voor diversiteit en inclusie versterken en streven naar een verdubbeling van het percentage vrouwen in leidinggevende functies in ons bedrijf tot 34%. Bovendien versterken we onze inzet voor de veiligheid van onze werknemers, de duurzaamheid van onze leveranciers en de levens die worden verlicht dankzij onze Signify Foundation.

Share Button