Aantal MPS-ABC bedrijven groeit
Het aantal bedrijven met een MPS-ABC certificaat groeit nog steeds. Weliswaar is er in
Nederland een lichte afname bij MPS-ABC, maar wereldwijd is het aantal gecertificeerde
bedrijven met 10% toegenomen. Het areaal van MPS-ABC bedrijven steeg wereldwijd met
5%. Binnen Europa zit de stijging in landen als Frankrijk, Italië en Spanje; buiten Europa
toont vooral Japan een fikse groei.
Nederland
De lichte afname van MPS-ABC bedrijven in Nederland wordt veroorzaakt door
bedrijfsbeëindigingen. Het areaal van Nederlandse MPS-ABC bedrijven steeg echter met
3%. Opvallend is de stijging van 6% bij het areaal bedekte bedrijven met MPS-ABC. Bij de
andere certificaten van MPS, zoals MPS-GAP en MPS Socially Qualified is in Nederland ook
een stijging waar te nemen.
De totale oppervlakte bedekte teelten met MPS-ABC komt uit op 5.000 ha., dit is ca. 80%
van de totale oppervlakte bedekte sierteeltbedrijven. Van het totale areaal onbedekte teelten
is 20% van de bedrijven gecertificeerd voor MPS-ABC.