Shell boekte in het derde kwartaal $ 4,1 miljard dollar winst, maakte het olie- en gasbedrijf vandaag bekend (een groei van 47 %). Actiegroep Follow This is van mening dat Shell ondertussen een langetermijn-strategie heeft die rekening houdt met 5°C klimaatverandering, ver boven het 2°C scenario van het Klimaatakkoord van Parijs. Follow This baseert zich hierbij op een nieuw rapport van ShareAction.

“Shell stelt geen doelen om de uitstoot te verminderen,” constateert ShareAction. Het rapport toont aan dat Shell zijn strategie heeft gebaseerd op het winnen van olie en gas op een planeet die 5°C warmer is. Dit zou catastrofaal zijn voor onze planeet. Lees meer in The Independent.

“Beleggers weten nu hoe Shells 3e kwartaal er uit zag, maar hebben nog steeds geen idee hoe Shells toekomst er uit ziet in een wereld die de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs wel haalt,” zegt Mark van Baal van Follow This.

‘’Shell’s kwartaalcijfers zijn een uitstekend uitgangspunt om de leiding te nemen in de energietransitie,’’ zegt van Baal. “Helaas gebruikt Shell deze winst vooral om nog meer olie en gas te zoeken en slechts mondjesmaat om nieuwe duurzame business modellen te zoeken.”

Energietransitie
Plannen om mee te doen aan de energietransitie en het Klimaatakkoord van Parijs zijn niet te vinden in deze cijfers. “Shell investeert nauwelijks (minder dan een procent) in andere vormen van energie dan olie en gas,” zegt Van Baal (ongeveer 200 miljoen van de 25 miljard dollar).

Beleggers ontevreden
Op de aandeelhoudersvergadering klaagden veel beleggers over het gebrek aan transparantie en leiderschap van Shell in de energietransitie. PGGM, bijvoorbeeld, vroeg Shell om “concrete doelen voor CO2-reductie [te] formuleren” en deed een “dringende oproep om vóór de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering [in mei 2018] inzicht te geven in de wijze waarop de onderneming bijdraagt aan de energietransitie.”

Lange-termijndoelstellingen
“We kijken uit naar concrete lange-termijndoelstellingen die zijn afgestemd op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, die een energiesysteem zonder emissies vereisen in 2050.”

Noot: Op 9 november op het 17de Nationaal Sustainability Congres gaan milieu- en klimaatdeskundige Jan Paul van Soest en Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, met elkaar in dialoog. Het is nog mogelijk dit congres bij te wonen: www.sustainability-congres.nl