Shell Cares richt zich momenteel op het opzetten en onderhouden van huiswerkbegeleidingsprojecten voor allochtone scholieren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Shell-collega’s en -gepensioneerden helpen in hun vrije tijd allochtone kinderen met hun huiswerk of adviseren de projecten op diverse gebieden.
Petra van Rijn, de ‘geestelijke moeder’ van Shell Cares, is bijzonder vereerd met de Sponsor Ring. “Maar waar het ons natuurlijk omgaat zijn de resultaten van het programma. Totnogtoe zijn we zeer tevreden over de voortgang. Want de scholieren zijn gemotiveerd en onze vrijwilligers zijn dat evenzeer.”
Volgende maand dingt Shell Cares in Arnhem weer mee naar een prijs. Tijdens een manifestatie in het kader van het Jaar van de Vrijwilligers zal een aantal ‘Complimenten’ aan vrijwilligersprojecten worden uitgedeeld. Zo is er onder andere voor bedrijven die zich onderscheiden hebben met vrijwilligerswerk het Ondernemerscompliment.