Shell 1e oliemaatschappij met een ambitieus CO2 doel voor 2050

Shell stelt een ambitieus doel voor de CO2-uitstoot van zijn energieproducten (scope 3 in jargon), kondigt de olie- en gas multinational vandaag aan. Shell wil zijn CO2-voetafdruk hebben gehalveerd in 2050. “Shell voelt zich blijkbaar gesteund door aandeelhouders.”

“Dit inspirerende doel zal leiden tot grote investeringen in duurzame energie,” zegt Mark van Baal van Follow This, een groep groene aandeelhouders die Shell steunt de leiding te nemen in de energietransitie. “Dit doel zal leiden tot het stoppen met zoeken naar nieuwe olie- en gasbronnen en het startschot zijn voor een grootschalige zoektocht naar nieuwe, duurzame business modellen. Stel je voor wat er gebeurt wanneer Shell zijn volle gewicht achter de energietransitie naar duurzame energie zet. Shell investeert 25 miljard per jaar.”

Shell is de eerste grote olie- en gasmaatschappij met een dergelijk doel voor 2050. Shell geeft hiermee gehoor aan een wens van zijn aandeelhouders, die Shell op de aandeelhoudersvergadering steunden om doelen te stellen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

“We juichen Shells leiderschap in het halen van het doel van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C toe.” Follow This dient volgende week een nieuwe aandeelhoudersresolutie in op het Shell hoofdkantoor in Londen. “We verwachten dat Shell en zijn aandeelhouders deze nieuwe resolutie nu kunnen omarmen.”

‘’Ambitieuze doelen stimuleren investeringen in nieuwe verdienmodellen, verhogen de merkwaarde, verlengen Shells license to operate en onderstrepen de urgentie van de energietransitie.’’

Nu Shell verantwoordelijkheid neemt voor de emissies van haar producten, is het enige discussiepunt de hoogte van de doelen. ‘’Om eerlijk te zijn vertalen wij het Klimaatakkoord van Parijs in een CO2 neutraal energiesysteem in 2050, maar we begrijpen dat Shell voorzichtig is.”

Share Button