Heb je meer dan 100 werknemers? Dan ben je vanaf 2024 verplicht om gegevens aan te leveren over het woon-werkverkeer en zakelijke verkeer van je werknemers. Dit is de verplichte CO2-rapportage. Met deze regelgeving wil de overheid een vermindering van 1 megaton CO2-uitstoot per jaar realiseren. Een mooi voornemen. Alleen is het bijhouden van de kilometerregistratie binnen je organisatie een gigantische klus. Hoe pak je dit als werkgever aan? Welke handige tools helpen hierbij? En wat zijn de gevolgen als je niet aan de regels voldoet?

Duurzame mobiliteit stimuleren

Het in 2019 gepresenteerde klimaatakkoord is duidelijk: de CO2-uitstoot in Nederland moet naar beneden. Anno 2030 moet deze zelfs met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. De overheid moet dus hard aan de slag. Want CO2-uitstoot verminderen doe je niet even. Voor je beeld: 1 megaton CO2 staat ongeveer gelijk aan 4.200.000.000 kilometer bij een middelgrote benzineauto. Dit is 105.000 keer een rondje om de aarde. Dit verschilt natuurlijk wel per type auto, merk, verbruik, etc.

Woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit zijn samen namelijk verantwoordelijk voor bijna de helft van de CO2-uitstoot van personenauto’s. Het is dus duidelijk waar winst te behalen valt. De verplichte CO2-rapportage geeft de overheid, werkgevers en werknemers meer inzicht in de gereden kilometers en de daarbij behorende uitstoot. De verwachting is dat duurzame mobiliteit op deze manier in een stroomversnelling komt. In 2025 wordt het eerste resultaat gemeten. Liggen de cijfers op koers? Dan blijft het bij jaarlijks rapporteren. Zo niet, dan volgen naar verwachting aanvullende maatregelen. Zoals een per werkgever gemaximeerde CO2-uitstoot.

Voor wie geldt de verplichte CO2-rapportage?

Heb je 100 of meer werknemers in dienst, op 1 januari van het kalenderjaar waarover je rapporteert? Dan ben je als werkgever (vanaf 2024) verplicht om jaarlijks de CO2-uitstoot van je werknemers te rapporteren. Heb je meerdere vestigingen in Nederland die bij de KVK onder hetzelfde handelsregisternummer zijn ingeschreven? Dan rapporteer je over alle vestigingen samen. Vestigingen buiten Nederland blijven buiten beschouwing.

Welke gegevens moet je precies rapporteren?

Middels de CO2-rapportage lever je gegevens aan van het aantal reizigerskilometers van je werknemers. Het betreft de kilometers die voor woon-werkverkeer en zakelijk per jaar worden afgelegd met een bepaald vervoermiddel en/of brandstoftype. Om deze gegevens te verzamelen, dien je als werkgever drie deeladministraties bij te houden. Namelijk voor lease/eigen wagenpark, mobiliteitsdiensten en declaraties. Voor elk van deze administraties registreer je de reizigerskilometers van je werknemers. Zo bereken je de CO2-uitstoot zo nauwkeurig mogelijk.

Uiterlijk 1 juli lever je de cijfers van het afgelopen kalenderjaar aan. Omdat de verplichte CO2-rapportage vanaf 1 januari 2024 ingaat, moet je de eerste rapportage op uiterlijk 1 juli 2025 ingeleverd hebben. Lever je de gevraagde gegevens niet aan, of voldoe je niet aan de eisen? Dan krijg je mogelijk een boete opgelegd en is er strenger toezicht op je CO2-rapportage. Dat wil je natuurlijk niet.

Zorg dat je als werkgever alles vóór 1 januari 2024 op orde hebt. Want vanaf deze datum moet je het administratiesysteem ingeregeld hebben. En de CO2-uitstoot op juiste wijze registreren voor de verplichte rapportage.

Maak de verplichte kilometerregistratie een stuk makkelijker én leuker

Met Fynch is het bijhouden van de zakelijke kilometers binnen je organisatie een stuk eenvoudiger. Fynch helpt je met onderstaande punten en neemt je hiermee veel werk uit handen. Dit scheelt je zo 2 uur per werknemer, per maand.

 • Automatische ritregistratie
  De app maakt onderscheid in vervoersmiddel en reisdoel. Per gemaakte rit wordt de CO2-uitstoot berekend. De app registreert de start- en eindlocatie, het vervoersmiddel en de route van iedere reis met een nauwkeurigheid van 95%. De medewerker geeft zelf aan of een rit zakelijk, privé of voor woon-werkverkeer is.
 • CO2-rapportage (vanaf 2024 verplicht)
  De app volgt de ontwikkeling van de CO2-uitstoot binnen je organisatie. De inzichten en jaarrapportage krijg je real-time 24/7 terug via de Fynch Impact Monitor. Zo ben je klaar voor de nieuwe NRWP-wetgeving, waarvan kilometerrapportage een belangrijk onderdeel is. De afkorting NRWP staat voor Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit en komt uit het klimaatakkoord.
 • Bijhouden administratie
  De app helpt zowel de medewerker als de organisatie bij de dagelijkse administratie en rapportage van reiskosten en thuiswerkdagen. Fynch berekent zo de hoogte van de maandelijkse reis- en thuiswerkvergoeding voor alle medewerkers op basis van de vergoedingen die voor jouw bedrijf gelden. Je ontvangt deze gegevens maandelijks van Fynch, inclusief bewijslast voor de belastingdienst.
 • Duurzaam reisgedrag stimuleren
  De Fynch App kan werknemers automatisch een hogere kilometervergoeding toekennen als ze kiezen voor duurzame mobiliteit, zoals fietsen. Ook beloont de app werknemers voor actief en duurzaam reisgedrag. Zo kunnen ze deelnemen aan challenges en verdiende coins besteden in de (members-only) duurzame marketplace van Fynch. Op deze manier wordt duurzame mobiliteit extra leuk.

Voor je het weet is het 2024. Begin op tijd met het registreren van alle kilometers en CO2-uitstoot!

Serge van den Berg, Co-founder & CEO Fynch