Ook de SER draagt hieraan bij. Het advies ‘Duurzame globalisering’ uit 2008 is hiervan een voorbeeld, waarin werkgevers en werknemers hun goede intenties uitspreken rond onder andere mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Onlangs zijn deze nog apart uitgebracht in een verklaring, die in de komende jaren een zeer praktisch vervolg zal krijgen.
Juist nu, in economisch moeilijke tijden, is dit een belangrijk thema. Bevordering van duurzaamheid zou, aldus de SER-voorzitter in zijn voorwoord bij dit jaarverslag, het leidend beginsel moeten zijn bij de te nemen maatregelen. Dan kan de groei die ooit in Nederland en Europa weer gaat aantrekken, meer dan ooit tevoren ten goede komen aan zowel people, profit als planet.