Na de opening door de voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS Reaal Groep, de heer Van Keulen, volgde diverse inhoudelijke presentaties.

Nancy Kamp-Roelands (NIVRA) gaf een beeld van de inhoud en achtergronden van de kersverse handreiking Maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ineke Hoving van het Ministerie van Economische Zaken presenteerde het MVO-beleid van de rijksoverheid en de ontwikkelingen op EU-niveau.

Ernst Ligteringen van het Global Reporting Initiative (GRI) ging in op de ontwikkelingen bij het GRI.

Na de pauze volgde een presentatie dat inzicht gaf in de praktijk. Henk de Bruin van Philips over het Sustainability Report van Philips. Voordat het debat aanving, gaf Peter de Koning (voorzitter SCGOP en lid commissie Tabaksblatt) inzicht in de raakvlakken tussen corporate governance en MVO(-verslaggeving).

Het seminar werd afgesloten met een kort debat. De organisatoren kijken terug op een geslaagd evenement en vertrouwen erop hiermee een bijdrage geleverd te hebben aan de verdere bekendheid en ontwikkeling van duurzaamheidsverslaggeving in Nederland.

De gehouden presentaties zijn alle te downloaden (zie link).
Bij adviesbureau DHV (telefoon 033-4682744) kunt u terecht voor meer achtergronden en advies op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving specifiek en MVO in het algemeen.