Onderzoek van de Sustainability University naar circulaire interventies en transities toonde al aan dat duurzame markttransformatie in de praktijk vraagt om verandering van perspectief en skills. Een recente verdieping op dit onderzoek, in de vorm van een seminar met verschillende duurzaamheidsprofessionals en -experts, bevestigt dat het koppelen van praktijkcases aan de transitietheorie waardevolle praktische handvatten aan professionals biedt. Door kennis over wat duurzaamheidsprofessionals kunnen doen en wat zij vooral moeten laten in de verschillende transitie fases, weten zij een versnelling te realiseren van de circulaire economie.

Op woensdag 23 november kwamen de Sustainability University en duurzaamheidsprofessionals en -experts uit verschillende sectoren met verschillende functies en achtergronden samen op de Nyenrode Business Universiteit. Tijdens dit research seminar heeft de Sustainabily University in het kader van hun huidige onderzoek naar circulaire interventies en transities 4 circulaire cases verder uitgediept. Kennis over de case werd via een innovatieve kenniscarrousel aanpak gedeeld door case-eigenaren en verrijkt met vragen en ervaringen van de duurzaamheidsprofessionals.

De Sustainability University heeft in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en TheRockGroup 51 bestaande cases/interventies geanalyseerd en beschreven. Tijdens het seminar is met behulp van duurzaamheidsprofessionals en case-eigenaren de volgende stap gezet in ons onderzoek. In dit zogenaamde “deepdive” seminar zijn aan de hand van 4 geselecteerde cases het handelingsperspectief in de verschillende fases van het transitiemodel verder uitgediept. Vanuit hun cross sectorale en multidisciplinaire perspectief zijn de professionals aan de slag gegaan met een vertaling naar de praktijk.

Wat kunnen duurzaamheidsprofessionals wel en niet doen in de verschillende fasen?

Tijdens het seminar werd op basis van de 4 cases uit verschillende fasen én sectoren, begeleid door de Sustainability University en Prof. dr. André Nijhof van Nyenrode, antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag: “Hoe kan kennis/inzicht in markttransitiefasen (van je initiatief/project) worden ingezet in de praktijk om versnelling te realiseren naar de CE?” In lijn met het transformatiemodel (Changing the Game (2020), Lucas Simons & André Nijhof) zijn de 4 cases verder geanalyseerd met antwoorden op de vragen als: wie zijn de stakeholders en regisseurs in deze case? Welke interventies en acties waren succesvol en welke niet? Welke competenties en rollen heeft de duurzaamheidsprofessional nodig om deze case naar de volgende fase te brengen?

Kortom, wat kunnen duurzaamheidsprofessionals doen en wat moeten zij vooral laten in de verschillende fasen? Door de opzet van het seminar, met een innovatieve kenniscarrousel, is er voldoende gelegenheid tot kennisdelen en -ontwikkeling, zodat het voor iedereen waardevol was om aanwezig te zijn. Op deze manier hadden alle aanwezigen de mogelijkheid om te leren van de cases en verschillende perspectieven te verzamelen. Na 4 rondes deelden alle case-eigenaren hun key-insights. De Sustainability University zal de resultaten van dit seminar in de komende weken delen.

Resultaten ontvangen: inzichten van de case-eigenaren en andere experts

Via info@sustainabilityuniversity.org kun je je opgeven voor de verzendlijst van de resultaten. De eindrapportage en conclusies van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2022 worden gepubliceerd. Alle resultaten worden ook gedurende het project op de website van de Sustainability University gepubliceerd. We willen alle aanwezigen en andere leden van de peergroep graag bedanken voor hun deelname in het onderzoek en speciaal natuurlijk de case-eigenaren:

  • Bart van Straten en Harriette Laurijsen, namens case fase 1: Circulaire Gezondheidszorg – TU Delft en RadboudUMC
  • Ramona Apostol en Marieke Janssen, namens case fase 2: Circulaire aanbesteding voor consumentenelektronica in NL gevangenissen – Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Caroline Poot, mamens case fase 3: Circulaire Jeans – JOG GROUP
  • Nina van Kranendonk en Huub Saris, namens case fase 4: Kurk als circulaire en gezonde invulling voor kunstgrasvelden – Gemeente Amsterdam

Lees alvast hier meer over de eerste onderzoeksresultaten die als opzet dienden voor deze bijeenkomst via de link hieronder. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.