De Nederlandse textiel- en kledingsector zet grote stappen in de verduurzaming van de sector. Een jaar geleden presenteerde de sector een plan van aanpak om verder te verduurzamen. Onder begeleiding van Jolande Sap en MVO Nederland is  de sector hard aan het werk aan het realiseren van het plan in samenwerking met maatschappelijke organisaties,  vakbonden en de overheid. Op donderdag 30 oktober zijn eerste resultaten en veelbelovende plannen uitgewisseld op een congres  op het hoofdkantoor van HEMA te Amsterdam.

Brancheorganisaties Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel ( VGT), Inretail en MODINT presenteerden in juni 2013 een plan voor de verdere verduurzaming van hun sector. Samen met individuele ondernemingen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid wordt in tien werkgroepen gewerkt aan concrete plannen en doelen. In de groepen wordt onder meer aandacht besteed aan het vergroten van het gebruik van duurzame grondstoffen , het opstellen van een concrete aanpak om kinderarbeid uit te bannen en effectieve communicatie met de consument.

Tijdens het congres op 30 oktober is door de voorzitters van de brancheorganisaties een oproep gedaan aan het bedrijfsleven in de kledingsector om risico’s en kansen in hun productieketen in kaart te brengen. ‘Met vereende krachten is een stappenplan ‘due diligence’ ontwikkeld dat bedrijven helpt meer inzicht in hun productieketen te kunnen krijgen. Het is van groot belang dat bedrijven hierin ondersteund worden en er mee aan de slag gaan’, aldus Jeroen van Dijken, woordvoerder namens de sector en secretaris van de VGT.

Tijdens het congres zijn in samenwerking met Solidaridad en MADE-BY concrete plannen gepresenteerd voor duurzamer gebruik van grondstoffen en terugdringen van het gebruik van water, chemicaliën en energie. Om de kringloop binnen de sector te kunnen sluiten, is een voorstel ontwikkeld voor een proefopstelling voor recycling van katoenvezels die de kwaliteit van het gerecycled materiaal fors verbetert. Met de Landelijke India Werkgroep en de Fair Labour Association is een actieplan ontwikkeld voor het in kaart brengen en terugdringen van kinderarbeid in Turkije.

Meer dan 100 bedrijven, die gezamenlijk bijna 50% van de omzet in de kleding vertegenwoordigen, hebben het plan ondertekend. Tijdens het congres zijn bedrijven die het plan van aanpak nog niet getekend hebben, opgeroepen dat te doen en daarnaast aangespoord aan te sluiten bij concrete activiteiten. ‘Deze bedrijven vormen samen de noodzakelijke kritische massa om een verschil te kunnen maken, maar samenwerking op Europees niveau blijft noodzakelijk’, aldus van Dijken.

De Nederlandse aanpak krijgt navolging in andere landen binnen de Europese Unie. Van Dijken: ‘De samenwerking tussen alle belanghebbenden is de sleutel tot een succesvolle aanpak. Wij zijn blij met de interesse van de Europese Commissie in onze aanpak en zeker ook de interesse van maatschappelijke organisaties en bedrijven in andere landen.’ Onderwerpen als leefbaar loon kunnen volgens de sector het beste ook op Europees niveau worden opgepakt, omdat daar een groot deel van het handelsbeleid bepaald wordt. Op nationaal niveau wordt gewerkt aan pilots op leefbaar loon in samenwerking met onder meer BSCI en de Fair Wear Foundation.