Een groot industrieel zoutbad dat veel elektriciteit gebruikt voor industriële metaalbewerking. Niet het eerste waar je aan denkt bij de duurzame energietransitie. Toch kunnen industriële processen als deze een belangrijke rol vervullen in de snel veranderende energiemarkt. Scholt Energy zet een thermisch zoutbad bij VDL Weweler in als noodvermogen voor het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Flexibel inzetbaar industrieel vermogen kan op specifieke momenten een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Nederlandse energievoorziening, blijkt uit recent onderzoek.

Met het groeiende aanbod van met name wind- en zonne-energie, neemt de invloed van weersomstandigheden op het energieaanbod toe. Daardoor komt de energiemarkt voor een steeds grotere uitdaging te staan. Want waar komt onze energie vandaan op momenten dat het minder hard waait of als de zon niet schijnt? 

Beperken CO2-uitstoot

Extra elektriciteit produceren in gas- en kolengestookte centrales is nu nog vaak de oplossing, maar vanwege de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat, geen structurele oplossing. In 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn en daarmee verdwijnt regelbaar vermogen. Eerder opgeslagen elektriciteit inzetten is ook een oplossing. De capaciteit van opslagsystemen is hiervoor echter nog veel te klein. 

Een deel van de oplossing voor deze uitdaging zit juist aan de vraagkant van energie. Want waarom zouden we extra elektriciteit produceren – met meer CO2-uitstoot als gevolg – als we de mogelijkheid hebben om de vraag tijdelijk te verlagen? Vraagsturing is een belangrijk onderdeel van de energietransitie en zal in de toekomst nog veel belangrijker worden. Scholt Energy past deze vraagsturing op industriële schaal bij VDL al toe, volledig geautomatiseerd. 

VDL Weweler, dat in Apeldoorn onderdelen produceert voor de truck-, trailer- en bedrijfswagenmarkt, heeft in zijn fabriek een thermisch zoutbad voor metaalbewerking. Het regelbare vermogen (energievraag) van dit industriële proces is vergelijkbaar met dat van zo’n 1.000 huishoudens. 

Vraagsturing door Scholt Energy

Scholt Energy verzorgt met haar toegang tot specifieke energiehandelsmarkten de vraagsturing voor dit proces. Het zoutbad is met software gekoppeld aan de markt voor noodvermogen van de landelijk netbeheerder in Nederland. Op het moment dat vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk uit balans dreigen te raken, volgt een stuursignaal. Scholt zorgt ervoor dat het zoutbad vervolgens geautomatiseerd meer (bij een overaanbod) of minder (bij een tekort) elektriciteit gaat verbruiken. Via de systemen van Scholt Energy wordt ook de beschikbare capaciteit bewaakt en worden uiteindelijk de vergoedingen verrekend. 

Geen invloed op bedrijfsprocessen

Industriële processen worden vaak gekenmerkt door continuïteit. Dat geldt ook voor het zoutbad, dat altijd binnen bepaalde temperatuurmarges moet blijven. Daarom wordt enkel gestuurd met de capaciteit die past binnen deze marges. Op die manier komt de procescontinuïteit niet in gevaar. Tegelijkertijd wordt zonder significante investeringen een extra verdienmodel gecreeerd én wordt een bijdrage geleverd aan de versnelling van de energietransitie. Het nieuwe verdienmodel ontstaat doordat tegenover het beschikbaar stellen van noodvermogen, een vergoeding staat van de landelijk netbeheerder.

Veel bredere potentie

Door vraagsturing toe te passen, ontstaat er meer ruimte om weersafhankelijke energiebronnen zoals zon en wind in te passen op het energienet. Zo kan de duurzaamheid, maar ook de leveringszekerheid en betaalbaarheid verbeterd worden. De industrie heeft hierdoor de potentie om in grote mate bij te dragen aan het faciliteren van de energietransitie. Een oplossing zoals bij VDL kan op veel andere plaatsen toegepast worden, in onder meer de staal-, aluminium-, papier- en voedingsmiddelenindustrie. In die laaste categorie kan bijvoorbeeld de energievraag voor grote koel- en vriesinstallaties gestuurd worden.