Amsterdam Airport Schiphol neemt het voortouw om luchthavens wereldwijd te mobiliseren zich gezamenlijk in te zetten om duurzamer te worden. Op initiatief van Schiphol ondertekenen luchthavens van over de hele wereld op maandag 31 oktober a.s. de ‘Airports Sustainability Declaration’ tijdens het Airports Going Green congres 2016 dat Schiphol host.

In de intentieverklaring spreken de luchthavens af dat ze de komende jaren forse stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid. Onder andere door meer samen te werken, successen en lessons learned te delen, te innoveren en de eigen organisatie en business partners uit te dagen duurzamer te denken en te doen.

Met de gemaakte afspraken willen ook de luchthavens als onderdeel van de luchtvaartketen hun bijdragen leveren aan een betere wereld. De Airports Sustainability Declaration sluit aan op actuele ontwikkelingen als de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, COP21 en het ICAO verdrag om emissies van luchtvaartmaatschappijen te verlagen.

Best practices

Tijdens Airports Going Green delen luchthavens, belangenorganisaties en bedrijfsleven best practices en hun visie op de transitie naar een duurzame toekomst. Daarnaast zijn er workshops over de kansen van circulaire economie, een duurzame passenger journey, purpose over profit en reductie van emissies.

Sprekers: ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme en staatssecretaris Sharon Dijksma

Maandag 31 oktober spreken Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De Prins gaat in gesprek met de aanwezigen over de urgentie om te verduurzamen en de mogelijkheden die er zijn om het tij te keren. Staatssecretaris Dijksma heet de bezoekers welkom in Nederland en onderstreept het belang van mondiale samenwerking via de ‘Airports Sustainability Declaration’.

President-directeur van Royal Schiphol Group Jos Nijhuis is gastheer van de conferentie.

Dinsdag 1 november worden de zes Airports Going Green Awards uitgereikt. Deze prijzen worden in de luchtvaartindustrie gezien als een prestigieuze erkenning voor inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie over het congres en het programma staat op  www.airportsgoinggreen.org.

Over Airports Going Green 2016

Van 31 oktober tot en met 2 november organiseert Amsterdam Airport Schiphol het congres Airports Going Green 2016. Dit congres geldt als de meest vooraanstaande bijeenkomst op het gebied van duurzaamheid in de luchtvaart. Chicago Department of Aviation en de American Association of Airport Executives hebben negen jaar geleden het initiatief genomen en sindsdien vindt dit congres jaarlijks plaats.

Amsterdam Airport Schiphol ontving in 2014 de Airports Going Green Award voor haar duurzaamheidsprogramma en heeft in de CO2-benchmark van Airports Council International als eerste hubluchthaven het hoogste niveau behaald.