Schiphol en ECORⓇ gaan op grote schaal gras verwerken tot producten. Met gemaaid gras van de luchthaven als grondstof gaat ECORⓇ jaarlijks 100.000 vierkante meter panelen produceren. De panelen worden op de luchthaven weer ingezet als plafondplaten, scheidingswanden voor bouwgebied, meubilair of vloeren.

“Uit veiligheidsoogpunt wordt het gras op Schiphol onaantrekkelijk gemaakt voor vogels en maaien we het regelmatig. Al dat gras is nu afval, maar krijgt nu een tweede leven door als grondstof te dienen. Dat past volledig in lijn met onze ambitie om in 2030 een afvalvrije luchthaven te zijn. In 2050 willen we volledig circulair zijn, ” aldus Mirjam de Boer, directeur Asset Management bij Royal Schiphol Group.

Schiphol heeft rondom de start- en landingsbanen zo’n duizend hectare grasland en gaat nu 5000 ton gemaaid gras per jaar bij ECORⓇ aanleveren als grondstof voor nieuwe producten. Bijkomend voordeel is dat gras CO2 opslaat, wat bij hergebruik behouden blijft in plaats van uitgestoten wordt. Het gras wordt bij verwerking tot product gereinigd en geperst zonder chemicaliën.

Bewezen techniek

De partijen hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan de ontwikkeling van de panelen. Voordat Schiphol en ECORⓇ startten met het produceren op grote schaal, zijn de panelen uitgebreid getest voor gebruik in de praktijk op de luchthaven. De panelen zijn gecertificeerd, brandveilig en hebben een vergelijkbare kwaliteit als de bekende MDF-panelen.

Schiphol staat garant voor afname van een deel van de gefabriceerde producten. Het gebruik ervan wordt in de overeenkomst met de Nederlandse bouwbedrijven waar Schiphol mee samenwerkt verankerd. Het overige deel van de panelen zal aan regionale partijen verkocht worden.

Lokaal verwerken

Mirjam de Boer zegt: “Het doel is om na verloop van tijd meer gras aan te leveren, omdat nog niet al het gras op Schiphol naar ECORⓇ gaat. Dan kan de productie van de duurzame producten worden opgeschroefd. Het streven is daarbij om het gras op of rondom Schiphol te verwerken, zodat ook de productie nabij de luchthaven kan plaatsvinden en uitstoot verder beperkt wordt. In de tussenliggende periode, vanaf dit najaar, vindt de verwerking en productie plaats in de ECORⓇ fabriek in Venlo.”

Navied Tavakolly, Circular Economy Business Developer bij ECOR Ⓡ en projectleider: “Bij het opstellen van een circulaire business case bleek Schiphol pionier. Door aanvoer van gras te koppelen aan de productie en afname van panelen kunnen beide organisaties hun circulaire model verder opschalen. We hebben het ontwikkelde paneel daarom “ECORⓇ Greenfields Alloy” genoemd: een verwijzing naar het ongekende potentieel van groen gras, de airfields en het vermogen te innoveren en (her)ontwikkelen.”