In Fryslân is de ambitie op het gebied van circulaire economie helder en duidelijk: de meest circulaire regio van Europa in 2025. Het klimaat verandert merkbaar en snel. We moeten nu samen werken aan de toekomst van volgende generaties. De transitie naar een circulaire economie – om het mondiale doel om de temperatuur maximaal 2 graden te laten oplopen – moet worden versneld. Rond sc Heerenveen is een uniek project gestart om dat proces te helpen versnellen. Samen scoren voor een circulaire economie.

De Stichting Samen Circulair Heerenveen is op initiatief van Omrin en sc Heerenveen met een twaalftal bedrijven opgericht. De gezamenlijke passie voor sport, circulariteit en sc Heerenveen vormt daarbij het podium om actief te versnellen naar een circulaire economie.

Fan Tinken nei dwaan!

Voorzitter en initiatiefnemer van de Stichting Samen Circulair Heerenveen is directielid van Omrin Steven van der Velde: “Wij hebben vanuit Omrin de samenwerking gezocht met sc Heerenveen. Het podium van de club, als ecosysteem waar verschillende passies samenkomen, werkt als aanjager en is heel geschikt om elkaar circulair te inspireren en tot acties komen. Uitgangspunt van Samen Circulair is ook : Fan Tinken nei dwaan! En dat past ook bij onze aanpak. Ambitieus met noordelijke nuchterheid. We voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om actief iets te doen voor een beter klimaat.  Door met je bedrijf of organisatie de circulaire economie te versnellen. Dat kan alleen door goede samenwerking, dat merken wij in de praktijk al door onze manier van werken. Wij zijn verbinder, aanjager en werken samen aan innovatieve toepassingen in onze bedrijfsvoering.”

Duurzaamste club van Nederland

Cees Roozemond, algemeen directeur van sc Heerenveen: “Wij hebben de ambitie uitgesproken de meest circulaire betaald voetbalorganisatie van Nederland te worden. Als het ergens kan dan is het wel in deze provincie en bij deze historische club. Wij hebben  een traditie in innovatie, binnen en buiten het veld. Zowel de UEFA als de KNVB komen bovendien met steeds strengere regels waarin wij als club moeten voldoen aangaande duurzaamheid. Als voetbalclub omarmen we deze nieuwe beleidsregels van harte. Sterker nog: we doen er een schepje bovenop door de ambitie uit te spreken en actief mee te doen met Samen Circulair.”

Samenwerking in de regio en internationaal

Samen Circulair werkt samen met andere initiatieven op het gebied van circulariteit en duurzaamheid zoals de Vereniging Circulair Friesland en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de We Play Green Foundation van Morten Thorsby.

“Het is belangrijk dat we in de regio met alle schakels in de transitie intensief gaan samenwerken en kennis gaan delen om invulling te geven aan de inrichting van een circulaire samenleving”, aldus Bouwe de Boer van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

De Vereniging Circulair Friesland bestaat sinds 2015 en is met meer dan 140 leden de ervaren versneller voor circulaire economie in de regio. Zo’n 100 Mkb’ers, alle Friese overheden, vele onderwijsinstellingen en diverse maatschappelijke organisaties maken de vereniging. De gezamenlijke ambitie is om in 2025 de regio in Europa te zijn met de meest ambitieuze transitieagenda. Daarvoor worden diverse projecten en ketensamenwerkingen geïnitieerd door en met leden. Evert Jan van Nijen, directeur Circulair Friesland: ‘Wij juichen collectieve initiatieven in de provincie om de circulaire beweging te versnellen van harte toe. Zo ook die van Stichting Samen Circulair Heerenveen. De verbinding tussen de mensen en de voetbalclub sc Heerenveen is sterk. Met de inzet van de mensen achter deze stichting wordt er een mooie brug gebouwd tussen duurzaamheid en sportiviteit. Circulair worden doe je namelijk niet alleen. Dat doen we samen. Wij kunnen de stichting ondersteunen met een concreet hulpaanbod zoals bijvoorbeeld het verzorgen van CIRCO-demo’s. Ondernemers kunnen met behulp van de CIRCO methodiek nieuwe businesskansen ontdekken of verdieping zoeken op bijvoorbeeld het ontwerpproces.”

We Play Green

De We Play Green Foundation is opgericht door de Noorse international Morten Thorsby, voormalig speler van onze partner sc Heerenveen. Met de zogenaamde #2 community gebruikt Thorsby het internationale voetbalpodium om aandacht te vragen voor de urgentie van het klimaatakkoord van Parijs. Het nummer 2 -waar hij sinds vorig jaar op eigen verzoek mee speelt- is een rechtstreekse verwijzing naar het klimaatakkoord. Morten Thorsby: “in mijn tijd bij sc Heerenveen is het zaadje gepland voor de We Play Green Foundation. Ik ben dan ook erg blij dat we nu intensief met elkaar samenwerken aan een fossielvrije toekomst. Samen met onze ambassadeur Frans Timmermans zijn we hard op weg om de #2 community te agenderen bij zowel de Europese Unie als de UEFA”, aldus Thorsby.  De #2 symboliek is eveneens toe te passen op bedrijven, amateurverenigingen en andere organisaties. Bij sc Joure speelt inmiddels een geheel damesteam met nummer 2.

Circulaire huiskamer

Samen Circulair is gevestigd in het hart van de club, in dé circulaire huiskamer van het Abe Lenstra Stadion.  Van daaruit worden activatiesessies georganiseerd rondom circulaire thema’s.

Foto: V.l.n.r. Jan Willem Sietsma, Morten Thorsby en Cees Roozemond

Logo Samencirculair Rgb

 

Founding Partners

 

Samenwerking Partners