Uit onderzoek van Saxion en Universiteit Twente blijkt dat innovatieve bedrijven meer werk maken van het verbeteren van onder andere de arbeidsomstandigheden bij de toeleveranciers, die  vaak zijn gevestigd in lage lonen landen. Bij milieuaspecten zoals het verminderen van het gebruik van gevaarlijke stoffen en het zuiveren van afvalwater in het textielverfproces spelen vooral de technische mogelijkheden en de financiële haalbaarheid een grote rol. Hoofddocent/onderzoeker Duurzaam Internationaal Ondernemen bij Saxion, Harrie van Bommel promoveert vandaag (vrijdag 22 april) bij de Universiteit Twente op het uitgevoerde onderzoek.

Adviezen aan kledingbedrijven en maatschappelijke organisaties

Geadviseerd wordt daarom om kledingbedrijven en hun (toekomstige) medewerkers te ondersteunen bij het verbeteren van hun vaardigheden inzake interdisciplinair en internationaal samenwerken en het vergroten van transparantie naar de maatschappij. Maatschappelijke organisaties zouden daartoe naast het onder druk zetten van deze bedrijven, ook de samenwerking aan kunnen gaan in concrete verbeterprojecten. Het onderwijs zou hier ook aan kunnen bijdragen door studenten bewust te maken van de duurzaamheidsaspecten en ze te scholen in de genoemde vaardigheden. Deze toekomstige medewerkers van de kleding bedrijven kunnen dan van binnenuit een bijdrage leveren. Het verduurzamen van de kledingindustrie met betrekking tot  de milieuaspecten  vraagt naast technologische ontwikkelingen, andere business en verdienmodellen ook om het vergroten van de maatschappelijke acceptatie van  het gebruik van meer duurzame (gerecyclede) materialen.

Inzet Saxion voor duurzame kledingindustrie

Binnen Saxion wordt naast dit onderzoek nog op diverse andere manieren gewerkt aan het thema duurzaamheid en kleding. Zo wordt in het curriculum van de opleiding Fashion & Textile Technologies aan het thema duurzaamheid structureel aandacht besteed. De opleiding  is voornemens om het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs aan te vragen met als doel om de toekomstige textielprofessional nog beter te ondersteunen in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als beginnend beroepsbeoefenaar. Ook is vanuit deze opleiding o.a. een overeenkomst gesloten met de BGMEA University of Fashion & Technology (BUFT) in Bangladesh. De overeenkomst richt zich specifiek op het over en weer uitwisselen van kennis door exchange programma’s van studenten en docenten. Hierdoor komen de toekomstige inkopers en toekomstige producenten rechtstreeks met elkaar in contact om samen te werken aan een duurzame kledingindustrie. Ook wordt er in de vanaf september 2016 nieuw aan te bieden master opleiding Innovative Textile Development systematisch aandacht besteed aan de duurzaamheidsaspecten van textiele materialen. Tenslotte wordt in het Saxion-lectoraat Smart Functional Materials vernieuwend onderzoek gedaan naar de recycling van katoen, waaronder het inmiddels befaamde SaxCell. SaXcell biedt een oplossing voor deze laatste 20% restafval die momenteel wordt verbrand. Hierdoor ontstaan nieuwe vezels die voor hoogwaardige textieltoepassingen gebruikt kunnen worden.

Download het proefschrift van Harrie van Bommel

promotieHarrievanBommel