Op 26 oktober jl. werd in De Van Nelle Fabriek de Nationale Klimaattop georganiseerd. Ruim 1500 vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven gaven acte de presence onder het aansprekende motto: Bring Paris Home! Op de top werden in aanwezigheid van premier Mark Rutte en staatsecretaris Sharon Dijksma verschillende samenwerkingsakkoorden getekend. Eén daarvan is het samenwerkingsinitiatief ‘Duurzamer Consumentengedrag’. Deze overeenkomst is getekend door ABN AMRO, SNS Bank, PostNL, Intratuin, Unilever, De Groene Zaak, Sustainable Motion, MilieuCentraal, Natuur en Milieu, het Ministerie van IenM, het programma ‘Duurzaam Door’ en ‘Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling’. Deze partijen spreken hiermee af actief samen te gaan werken aan een duurzamer consumentengedrag. Velden waarop deze samenwerking vorm krijgt zijn kennis en onderzoek, gezamenlijk afgestemde marketing-initiatieven en de zoektocht naar gezamenlijke duurzame innovaties.

Kansen voor consumenten en bedrijven

Linda van Dongen van de SNS Bank onderstreept het belang van de overeenkomst: ‘Klimaatneutraal wonen vormt een belangrijk speerpunt in de duurzaamheidambitie van SNS Bank N.V. Onze bankbalans bestaat grotendeels uit hypotheken, vandaar dat wij het als onze maatschappelijke taak zien klanten te stimuleren hun woning energieneutraal te maken. Dit doen we niet alleen, maar samen met andere partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben.’

De bedrijven, die onderdeel zijn van het ‘Duurzaam Doen’ netwerk, spreken de intentie uit om jaarlijks een gezamenlijke campagne te uit te voeren waarbij duurzame producten en diensten worden gepromoot. Daarnaast gaan zij actief kennis uitwisselen over de manier waarop duurzame gedragsverandering bij de consument bereikt kan worden, gezamenlijk onderzoek doen en verder samenwerken in 2017 om de consument te verleiden duurzamer te consumeren.

Ook Peter Paul Kleinbussink, directeur van Intratuin, ziet kansen: ‘Door onze groene achtergrond staat Intratuin dicht bij de natuur. Verantwoord tuinieren is een leuke manier om je eigen leefomgeving duurzaam te creëren. Wij zien het als onze taak om daarbij te helpen.’

Over het Duurzaam Doen netwerk

In het programma Duurzaam Doen werken bedrijven, maatschappelijke organisaties, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en decentrale overheden samen aan het stimuleren van duurzamer consumentengedrag. Consumenten hebben daar soms een steuntje in de rug bij nodig: dat doen we door hen te verleiden om meer duurzame keuzes te maken. Met het samenwerkingsinitiatief ‘Naar duurzamer Consumentengedrag’ onderstrepen we dat gezamenlijke doel.

De SMC | Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV begeleiden het Duurzaam Doen netwerk in opdracht van het Ministerie van IenM. Ze werkten actief aan de totstandkoming van het samenwerkingsinitiatief door partijen te verbinden en gezamenlijke kansen in beeld te brengen.