De samenwerkingsovereenkomst is vanuit Ordina N.V. een initiatief in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ordina wil met haar programma Care IT een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen door de inzet van kennis en expertise op het gebied van ICT en organisatieadvies. De bijdrage aan de interne organisatie van Dokters van de Wereld is dan ook een typisch voorbeeld van de projecten die Ordina uitvoert om invulling te geven aan maatschappelijke betrokkenheid.

Dokters van de Wereld is een internationale medische ontwikkelingsorganisatie. Haar doelstelling is enerzijds het verlenen van medische hulp aan kwetsbare groepen overal ter wereld, alsook in Nederland, om toegang tot en recht op gezondheidszorg te bevorderen en naar kennis en geweten te getuigen over schendingen van de mensenrechten. En anderzijds het geven van voorlichting aan het publiek over bovenstaande.

Nadjehda Richardson, directeur van Dokters van de Wereld: ‘Het grote aandeel van particuliere en private donateurs geeft Dokters van de Wereld onafhankelijkheid in haar werk. We streven dan ook continu naar een professionele, slagvaardige en transparante organisatie en onderliggende bedrijfsvoering. Wij staan positief tegenover partnerships met bedrijven die maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het kosteloos bijdragen aan een nog effectievere en betrouwbaardere administratie van onze projecten, geeft ons de mogelijkheid om meer geld aan de doelstelling te besteden, en hiermee het recht op en toegang tot gezondheidszorg te vergroten voor de meest kwetsbare groepen.’

Lars Mallant, directeur van het Ordina Finance businessdomein Financial Reporting Compliance & Control: ‘Vanuit onze praktijk zien we de tendens dat organisaties in toenemende mate worden geconfronteerd met tal van belangrijke ontwikkelingen die directe invloed en impact hebben op de besturing van deze organisaties. Zo moet een organisatie als Dokters van de Wereld voldoen aan eisen vanuit het CBF inzake de kwaliteit en betrouwbaarheid van de administratieve organisatie en interne controle en ook ten alle tijden transparantie kunnen bieden aan de donateurs over wijze waarop de ontvangen gelden zijn aangewend. Zo heeft Dokters van de Wereld voor haar jaarverslag 2004 de aanmoedigingsprijs van de Transparantprijs ontvangen. De Transparantprijs is onder meer een initiatief van de Donateursvereniging Nederland en is toegekend vanwege de compactheid, heldere structuur en opvallende wijze van bestedingsverantwoording. Wij zijn zeer verheugd dat wij vanuit onze bewezen Corporate Governance solution verdere ondersteuning kunnen bieden. ‘