Het Nederlandse bedrijf GoodFuels, wereldwijd vooraanstaand aanbieder van duurzame mariene biobrandstoffen en Renewable Energy Group, Inc. (REG), wereldwijd producent en leverancier van hernieuwbare brandstoffen, hebben een langdurige overeenkomst gesloten voor de levering en ontwikkeling van duurzame mariene biobrandstofoplossingen voor de wereldwijde scheepvaartindustrie. Met de expertise in biobrandstoffen van REG en de grensverleggende sterke punten van GoodFuels spelen beide bedrijven een belangrijke rol bij het mogelijk maken van de decarboniseringsinspanningen voor scheepvaartbedrijven.

Deze aankondiging bevestigt de missie van GoodFuels om de groenebrandstofleverancier van voorkeur te worden voor alle scheepvaartsegmenten en de ambitie om de productie van geavanceerde mariene biobrandstoffen op de juiste manier op te schalen, met gebruikmaking van duurzaam basismateriaal.

Voor REG is de overeenkomst een duidelijk signaal van de missie van het bedrijf om een schonere wereld mogelijk te maken en broeikasemissies te reduceren. Biobrandstoffen van REG hebben echte impact in de huidige markt door het bieden van oplossingen voor veel transportsectoren, waaronder de mariene sector.

Bart Hellings, Chief Operating Officer bij GoodFuels, zei: “Bij GoodFuels werken we samen met impact-gestuurde partners om duurzame scheepvaart te bevorderen met onze kant-en-klare decarboniseringsoplossing. Onze duurzame mariene biobrandstoffen hebben een uitstekende positie om onmiddellijk klimaatdoelen te realiseren en behoren tot de weinige opties die in de huidige markt beschikbaar zijn. We hebben gedurende verscheidene jaren nauw samengewerkt met REG en verwachten een geweldige toekomst samen bij het versnellen van de energietransitie binnen de scheepvaart.”

Raymond Richie, Vice President en Managing Director, International Business bij REG becommentarieerde de aankondiging ook en zei: “We zetten ons ervoor in om de decarbinisateringsbeweging van de scheepvaartindustrie te ondersteunen door te werken met GoodFuels om duurzame mariene biobrandstoffen te gebruiken en te ontwikkelen. Onze biobrandstoffen zorgen dat echte koolstofreductie nu plaatsvindt en vraagt niet van gebruikers significante veranderingen door te voeren of technologieaankopen te doen. We kijken uit naar het voortzetten van ons geweldig samenwerkingsverband met GoodFuels.”

GoodFuels en REG zullen doorgaan met de ontwikkeling en levering van biobrandstoffen voor de internationale scheepvaartindustrie.