Alle oceaanschepen moeten voldoen aan algemeen aanvaarde (inter)nationale wetten en regels die over de hele wereld voor de scheepvaartindustrie gelden. Het Green Award-certificaat kan worden toegekend aan schepen die extra veilig en/of extra schoon zijn. Een Green Award-schip voldoet aan hoge maar haalbare technische en bestuurseisen. Een toenemend aantal havens en aanbieders op het gebied van de zeevaart onderkennen de waarde van Green Award en bieden speciale tarieven en andere voordelen aan Green Award-schepen.

Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is dat Fortis per 1 januari 2008 aan het Green Award Incentive Program gaat bijdragen door scheepvaartklanten korting te geven op de kosten van deelname aan Green Award.

Klanten van Fortis krijgen het volgende vergoed:

25% van de jaarlijkse Green Award-deelnemersbijdrage voor schepen die door Fortis worden gefinancierd, en
25% van de Green Award kantoorauditkosten voor de (scheepvaart)ondernemingen die klant zijn van Fortis.

Fortis gaat het Green Award-programma actief onder haar klanten promoten.

Scheepvaart is een belangrijke sector. Meer dan 90 procent van de internationale handelswaar wordt per schip vervoerd en voor veel ladingen bestaat er geen alternatief. In de scheepvaartindustrie zijn diverse initiatieven ontplooid voor de aanpak van maatschappelijke en milieuvraagstukken die een rol spelen in deze internationale sector, zoals de Clean Cargo Working Group (CCWG) en Ecodock.

Harris Antoniou, CEO Energy, Commodities & Transportation van Fortis: “Zakendoen heeft effect op de wereld om ons heen. En bij Fortis willen wij verantwoord zakendoen. Wij spannen ons in om duurzaamheid in onze scheepvaartfinancieringsactiviteiten te integreren. Dit heeft geleid tot het initiatief van Fortis om de eerste Green Award Incentive Provider uit het bankwezen te worden.

Eric Bouwmeester, General Manager CSR van Fortis: “De samenwerking met de Green Award Foundation is een prachtig voorbeeld van de constructieve samenwerkingsverbanden die Fortis in het voordeel van klanten in de scheepvaartsector kan realiseren. Daarnaast onderstreept dit initiatief het belang en potentieel van duurzaamheid in de ontwikkeling van de leiderschapsrol van Fortis.”

Jan Fransen, Managing Director Green Award Foundation: “Dit Green Award-samenwerkingsinitiatief en de integratie van het Green Award-programma in de duurzaamheidswaarden van Fortis bevorderen kwalitatief hoogwaardige scheepvaart. Wij hopen dat andere banken en verzekeraars het voorbeeld zullen volgen”.

Green Award Foundation
De Green Award Foundation is een onafhankelijke stichting die in 1994 op initiatief van het gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is opgericht. Sinds 1 januari 2000 is de organisatie volledig onafhankelijk.
Alle oceaanschepen moeten voldoen aan algemeen aanvaarde (inter)nationale wetten en regels die over de hele wereld voor de scheepvaartindustrie gelden. Schepen die extra veilig en/of extra schoon zijn mogen de Green Award-vlag voeren. Green Award-schepen vormen de voorhoede van de internationale scheepvaartindustrie.
Een Green Award-schip voldoet aan hoge maar haalbare technische en bestuurseisen. Een toenemend aantal havens en aanbieders op het gebied van de zeevaart onderkennen de waarde van Green Award en bieden speciale tarieven en andere voordelen aan Green Award-schepen. Het Green Award-keurmerk bevestigt de hoge kwaliteit van het schip en draagt bij aan een positief imago van de reder, met alle voordelen die dat met zich meebrengt. Steeds meer scheepvaartmaatschappijen vragen een Green Award-certificaat aan voor hun schepen. Green Award controleert jaarlijks of een schip nog steeds aan de eisen voldoet en voert een keer in de drie jaar een kantooraudit uit. Kijk voor meer informatie op http://www.greenaward.org

Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners.
Met een marktkapitalisatie van EUR 39,7 miljard (31/12/2007), behoort Fortis tot de 15 grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in meer dan 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com

Fortis Merchant Banking
Fortis Merchant Banking verzorgt financiële diensten op maat voor (middel)grote ondernemingen en institutionals. Als wereldwijde organisatie hebben wij ruime expertise in liquiditeitenbeheer, financiering van eigen en vreemd vermogen, gestructureerde financieringen, afdekking van commerciële en financiële risico’s en vermogensstructurering. We bieden een compleet dienstenpakket aan internationale producenten, exporteurs en importeurs van grondstoffen. In fondsenadministratie, global custody, securities lending en clearing zijn wij wereldleiders.

Dankzij ons geïntegreerde netwerk combineren wij de kracht van een internationale groep met lokale expertise. Onze Relationship Managers coördineren alle bankzaken en kunnen een beroep doen op specialisten op alle financiële terreinen. De bundeling van klantenkennis, expertise, innovatieve oplossingen en internationale aanwezigheid staat garant voor de groei van onze cliënten en van Fortis.

Energy, Commodities & Transportation is een door sterke groei gekenmerkte business-line binnen Merchant Banking die een volledig pakket financiële oplossingen biedt aan bedrijven die actief zijn in de sectoren energie, grondstoffen en transport. Dankzij onze uitgebreide marktkennis en diversiteit van mensen over de hele wereld is Fortis in deze sectoren uitgegroeid tot een toonaangevende partij.

Of het nu gaat om olie- en gasexploratie, conventionele of duurzame elektriciteitsproductie, energiemarketing, Ã??handel of -infrastructuur, Fortis is in de complete energieketen actief. Wij verzorgen de financiering voor alle fasen van commodities – preproductie, pre-export, transport, voorraadopslag en debiteuren alsmede grondstoffenderivaten, valuta-afdekking, carbon trading en risicobeheer.

Als toonaangevende internationale transportfinancier brengt Fortis producenten en afnemers in de industriële waardeketen van energie en grondstoffen samen. Wij bieden financiële dekking aan klanten in zeevaart, offshore- en oliediensten, luchtvaart en intermodaal vervoer. Voor al uw behoeften op het gebied van energie, grondstoffen en transport staan meer dan 500 ECT-professionals in 23 kantoren over de wereld voor u klaar.