In dit project zuivert Sabic het zout dat gebruikt wordt bij de fabricage van polycarbonaatkunststoffen, zodat 73% geschikt is voor hergebruik. Doordat er minder zout nodig is, vindt er ook energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot plaats. Zout maken gebeurt namelijk via energie-intensieve processen, terwijl het transport naar de fabriek per boot en per vrachtwagen plaatsvindt.

Het Brine Recovery Project werd ondersteund door het Life Environment programma van de Europese Commissie met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Heiner Markhoff, president van Sabic, is daar dankbaar voor. “Wij nemen de milieuverantwoordelijkheid hoog op, en zijn constant op zoek naar manieren om hierin een leidende rol te vervullen. Het Brine Recovery Project is een uitstekend voorbeeld van hoe technologische creativiteit in combinatie met overheidsdeelname belangrijke gevolgen kan hebben voor verschillende milieuaspecten, zoals het behoud van natuurlijke hulpbronnen, een verminderd energieverbruik, verlaagde emissies, en een gereduceerde lozing van afvalwater in de oceaan. Wij zijn het EU Life programma dankbaar voor de essentiële ondersteuning van dit succesvolle project.”