RIFT zet samen met Connectr belangrijke stappen in de ontwikkeling van de nieuwe ijzerbrandstoftechnologie. Momenteel test RIFT ’s werelds eerste iron fuel productie-installatie op het Connectr Energy Demo Field in Arnhem. Een belangrijke stap, want inmiddels is er ook al een intentieverklaring getekend met Connectr partner Veolia. Samen willen zij een eerste 5 megawatt (MW) commerciële pilot plant realiseren. Door deze stappen te zetten komt de ijzerbrandstoftechnologie dichter bij commerciële toepassing, en daarmee het decarboniseren van energie-intensieve industrieën.

Mark Verhagen, Lex Scheepers en Vincent Seijger richtten in 2020 RIFT (Renawable Iron Fuel Technlogy) op met als missie; het wereldwijd decarboniseren van warmtenetten, industriële productieprocessen en elektriciteitscentrales middels Iron Fuel Technology. Inmiddels hebben zij een intentieovereenkomst met Veolia getekend, testen zij de iron fuel productie set-up op het Energy Demo Field van Connectr en wordt een 1 MW boiler installatie gebouwd bij Ennatuurlijk.

Energy Demo Field

Het Energy Demo Field van Connectr op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is ontwikkeld voor partijen om daar hun technologie rondom waterstof en/ of batterij technologie te testen en te demonstreren. Een ideale plek voor RIFT om in deze fase van de technologieontwikkeling de gewenste tests uit te kunnen voeren. En door de goede samenwerking tussen RIFT, Veolia, VGGM en Connectr was het organiseren en realiseren van de testopstelling op het Energy Demo Field binnen enkele weken gerealiseerd.

Op het Energy Demo Field gaat RIFT het verbrandingsproduct roest omzetten naar ijzerbrandstof middels waterstof in RIFT’s productie-installatie. Met de iron fuel boiler die tegelijkertijd wordt getest in Helmond bij Ennatuurlijk, maakt het de technologie geheel circulair. Een belangrijke testfase, want bij een succesvolle uitkomst kan er, zoals vastgelegd in de intentieovereenkomst, in samenwerking met Veolia worden opgeschaald.

Een belangrijk voordeel van het Energy Demo Field op IPKW is de aanwezigheid en betrokkenheid van Veolia. Veolia ziet IPKW als R&D hub, aldus Dennis Rietveld, technisch directeur van Veolia: “Het park fungeert als R&D hub voor Veolia met betrekking tot de energietransitie, of het nu gaat om load balancing, het ontwikkelen van een waterstof backbone, en nu de regeneratie pilot unit voor deze technologie”. “De combinatie van de benodigde faciliteiten en interessante netwerkpartners maakt dat we RIFT goed kunnen ondersteunen in de groeistappen die zij aan het zetten zijn”, aldus Lennard Nellestein van Connectr.

De ontwikkelstappen die RIFT op dit moment zet, gaan ontzettend snel. Ook in de volgende fases gaat Connectr RIFT ondersteunen bij het versneld naar de markt brengen van deze cruciale technologie voor de energietransitie.