De Groene Zaak is gematigd positief over de stappen die het kabinet-Rutte III in het Regeerakkoord zet richting een duurzame economie en vindt de ambitie en de snelheid te laag. De vereniging voor duurzame ondernemers roept het kabinet op de komende jaren aan de hand van dit Regeerakkoord de basis te leggen voor de gigantische omslag die Nederland doormaakt. Dit kabinet moet een doorbraak forceren en de transitie naar een duurzame economie daadwerkelijk versneld realiseren, faciliteren en organiseren. 

Daarbij is een grootschalige herziening richting een toekomstbestendig belastingstelsel, waarbij de lasten verschuiven van arbeid naar grondstoffen en consumptie, volgens De Groene Zaak van essentieel belang. Dat zou ook een sterke stimulans zijn richting een circulaire economie. Marjolein Demmers, directeur van De Groene Zaak: ‘Het nieuwe kabinet toont moed en maakt een begin met belastingherziening, door een verschuiving van belasting van arbeid naar grondstoffen. Werken wordt extra lonend en consumptie wordt iets duurder: de gebruiker betaalt. Maar het kabinet mag niet wegdromen en denken dat het er met dit Regeerakkoord is. De maatregelen zijn eerste stapjes vooruit, voor een échte versnelling is er komende jaren veel meer nodig. Het is dan ook zaak dat het kabinet deze maatregelen slechts als startpunt ziet voor beleid waarin de vervuiler betaalt en de vergroener beloond wordt. Alleen op die manier kunnen we tot stevig beleid komen en de grote ambities waar maken.’

Volgens De Groene Zaak is in het Regeerakkoord terug te lezen dat het kabinet de omslag wil maken naar een nieuwe economie, maar wordt onderschat wat hiervoor nodig is. Demmers: ‘Het kabinet redeneert nog te veel vanuit business as usual en stelt onvoldoende concrete ambities om verandering in gang te zetten. De goede intentie is te zien, maar het is niet genoeg. We gaan met dit Regeerakkoord niet daadwerkelijk naar een nieuwe economie toe.’ Daarnaast heeft het kabinet geen plannen voor natuur en biodiversiteit geformuleerd, en wordt er te zwaar geleund op CCS voor de genoemde CO2-reductie.

De Groene Zaak zal de komende jaren het kabinet-Rutte III blijven wijzen op de innovaties die koplopers iedere dag bewerkstelligen. Het kabinet moet volgens de vereniging naast de noodzakelijke implementatie van een aantal wetten, ook een flink aantal wetten veranderen of opheffen. Demmers: ‘Duurzame ondernemers lopen vast in verouderde wet- en regelgeving die is ingericht op de lineaire economie. Daar moeten we met voorrang vanaf.’