Door de negatieve toon in de vele discussies over de CO2-uitstoot, stikstof en duurzaamheid zegt maar liefst 46 procent van de Nederlanders ‘klimaatmoe’ te zijn. Ruim de helft vindt namelijk dat de mediaberichtgeving over dit thema te veel inspeelt op angstgevoelens. Desondanks is 7 op de 10 bereid een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit blijkt uit onderzoek dat Panel Wizard onder ruim 1.000 Nederlanders heeft verricht in opdracht van ENGIE. Het onderzoek brengt in kaart welke stappen Nederlanders nu al zelf zetten om de milieu-impact van hun (dagelijkse) activiteiten te verkleinen, hoe zij hun rol hierbij zien en welke hindernissen zij ervaren. Om hen te helpen en uit te dagen, lanceert ENGIE vandaag Mijn Klimaatakkoord.

Nederlanders lijken onder de vele discussies over de CO2-uitstoot, stikstof en duurzamer leven te zuchten. Zo vinden vijf op de tien mensen dat de klimaatdiscussie is doorgeschoten. Twee derde noemt termen als ‘vliegschaamte’, ‘klimaatpsycholoog’ en ‘klimaatdrammer’ als voorbeelden van hoe dit debat is doorgeslagen. 46 procent geeft zelfs aan ‘klimaatmoe’ te zijn. Bovendien vindt ruim de helft dat de berichtgeving over dit thema te veel inspeelt op angstgevoelens. 60 procent heeft dan ook behoefte aan een (meer) positieve mediaberichtgeving over het klimaat. Desondanks zijn veruit de meeste Nederlanders bereid een bijdrage te leveren tegen de opwarming van de aarde. Belangrijk is wel dat de lasten eerlijk worden verdeeld over de maatschappij en ook bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.

Nederland concreet uitgedaagd om individueel bij te dragen aan het Klimaatakkoord

Met Mijn Klimaatakkoord wil ENGIE Nederlanders niet alleen uitdagen, maar ook concreet helpen bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Dit doet zij door inzichtelijk te maken welke invloed kleine, individuele maatregelen hebben én door Nederlanders uit te dagen in hun dagelijkse leven andere, meer duurzame keuzes te maken. Gebruikers kunnen zelf kiezen op welk gebied zij deze uitdaging willen aangaan. Via de website krijgen zij vervolgens inzicht in de effecten van hun gedrag binnen de gekozen thema’s. Denk hierbij aan de directe CO2-besparing van één minuut minder douchen, één dag geen kaas eten of één nieuw kledingstuk per jaar minder kopen. Bovendien houdt een tracker real-time bij hoeveel Nederlanders deze uitdaging ook zijn aangegaan en wordt de gezamenlijke positieve impact bijgehouden. De berekening van de CO2-besparing is gebaseerd op formules van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Positieve en concrete klimaatbegeleiding voor een gezondere planeet

Vier op de tien Nederlanders zijn bereid een persoonlijk klimaatakkoord te sluiten. “We zijn blij om te zien dat zo’n groot deel van Nederland bereid is concrete doelen te stellen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen”, zegt Gerwin Sieders, Directeur ENGIE Nederland Retail. “Wij denken dat het Klimaatverdrag van Parijs en de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid nog ter ver van de mensen afstaan. Met mijnklimaatakkoord.nl proberen wij hen bewust te maken van de effecten van hun gedrag, maar ook concreet te helpen bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Niet door met het vingertje te wijzen, maar door juist op een positieve manier te laten zien hoe we samen met kleine veranderingen grote impact