Afgelopen week ontvingen meer dan 750 grote bedrijven een brief en informatiepakket. Hierin roept de overheid bedrijven op de OESO-richtlijnen te onderschrijven bij de handel met het buitenland. De overheid gaat dit om het jaar meten. 

Bent u als ondernemer internationaal actief of bevinden uw zakelijke relaties zich in het buitenland? Dan verwacht de overheid dat u de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen als basis gebruikt voor uw MVO-beleid en dat u hierover rapporteert. Dat betekent dat u de OESO-richtlijnen noemt in een (maatschappelijk) jaarverslag of een ander openbaar document. Bijvoorbeeld in een verklaring op uw website.

Voorbeeld voor IMVO

Van grote bedrijven kan meer worden verwacht dan van het mkb. Het kabinet verwacht dat alle grote bedrijven die in het buitenland actief zijn de OESO-richtlijnen actief toepassen in hun MVO-beleid. Door hun bedrijfsomvang heeft deze groep impact in hun sector en productieketen. En zij kunnen andere bedrijven laten zien hoe zij de OESO-richtlijnen toepassen. Ook voor het internationaal actieve mkb geldt dat de OESO-richtlijnen de basis horen te vormen voor hun handelswijze in het buitenland.

MVO als voorwaarde voor overheidsfinanciering

Wilt u in aanmerking komen voor subsidies en leningen van de overheid voor internationaal ondernemen of deelnemen aan handelsmissies, dan moet u laten zien dat u de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft. Blijkt dat uw bedrijf is verbonden met misstanden in uw keten? En had u deze misstanden kunnen voorkomen of aanpakken? Dan loopt u ook het risico op reputatieschade. En in sommige gevallen wettelijke aansprakelijkheid. Ontdek in deze video welke rol MVO speelt in de projecten van RVO.nl.

Meer informatie