Ruim 50 financiële instellingen committeren zich aan de klimaatdoelen

Ruim 50 banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders zetten vandaag hun handtekening onder hun commitment aan de klimaatdoelen van het kabinet. De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) neemt het initiatief om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen(hierna kortweg aangeduid als CO2) in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord raakt alle sectoren van de Nederlandse economie en samenleving, en vraagt om brede steun en effectieve medewerking van alle betrokkenen en belanghebbenden.

Lees verder

Share Button