In het rapport wordt bekendgemaakt dat inmiddels reeds 21 procent van de in Nederland gebruikte palmolie in voedingsmiddelen door RSPO gecertificeerd is (CSPO). Het rapport laat tevens zien dat het commitment van de Nederlandse palmolie-industrie in 2015 volledig duurzaam te zijn verstevigd is het afgelopen jaar, door een toename van het aantal Nederlandse organisaties dat zich aangesloten heeft bij RSPO.

Transformatie van de palmoliemarkt
Thomas Ursem, Hoofd Corporate Social Responsibility bij Rabobank International en Alternate Executive Board Member van RSPO, sprak tijdens de overhandigingsbijeenkomst: “De Nederlandse Task Force heeft een cruciale rol gespeeld in het streven naar de visie van RSPO om de palmolie markt te transformeren naar een volledig duurzame markt door het stimuleren van de groei en het gebruik van gecertificeerde palmolie. De Task Force is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende organisaties en het bedrijfsleven die door een harmonisatie van hun acties op weg zijn naar volledig CSPO-gebruik in 2015. Deze visie wordt ook gedeeld en ondersteund door de Rabobank. De Jaarreportage van de Task Force laat een enorme vooruitgang zien, tevens toont het rapport dat het mogelijk is om de markt volledig te transformeren binnen een paar jaar.”

Darrel Webber, Secretaris-Generaal van de RSPO, vult aan: “RSPO is het Productschap MVO en de Task Force Duurzame Palmolie dankbaar voor hun initiatief, sterke betrokkenheid en de grote vooruitgang die is geboekt tot nu toe. De Task Force heeft ook andere landen geïnspireerd, zoals België, door de recente oprichting van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie om soortgelijke initiatieven gericht op het bereiken van duurzaamheid in de palmolie-industrie te ontwikkelen.”

Resultaten Jaarrapportage Task Force Duurzame Palmolie
Naast de stijging naar 21 procent duurzame palmolie en palmpitolie die wordt ingezet in de Nederlandse voedingsindustrie, meldt het rapport dat:

Ã?? In 2011 19 Nederlandse organisaties lid geworden zijn van de RSPO, 10 bedrijven lid zijn geworden van GreenPalm en 16 bedrijven Supply Chain gecertificeerd zijn. Ook heeft een groot aantal bedrijven zich gecommitteerd aan 100% duurzaam palmoliegebruik in 2015.

Ã?? De koplopers in het gebruik van duurzame palmolie zijn de sectoren waarin veel palmolie wordt gebruikt. Organisaties in de categorie zuivel-/melkvervangers gebruiken 39 procent duurzame palmolie van hun totale volume palmolie. De margarine industrie gebruikt 35 procent duurzame palmolie.

Ã?? Daarnaast is er ook vooruitgang geboekt in sectoren met kleinere bedrijven die relatief weinig palmolie gebruiken. In de bakkerij- en zoetwarenindustrie lag het gebruik van duurzame palmolie in 2011 op 17 procent en in de snackindustrie zit dit percentage op 13 procent.

Wereldwijde toevoer RSPO gecertificeerde palmolie in de lift
Eerder deze maand maakte de RSPO de wereldwijde cijfers over 2011 bekend rondom de toevoer en verkoop van gecertificeerde duurzame palmolie. De toevoer van CSPO is in 2011 met 73% toegenomen in vergelijking met een jaar eerder (4.798.512 ton tegenover 2.773.567 ton in 2010), terwijl de verkoop met maar liefst 94% is gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. De opmerkelijk snelle stijging in de toevoer kan toegeschreven worden aan het steeds groeiende aantal gecertificeerde telers dat opgenomen wordt in het certificeringsproces van de RSPO. “Terwijl de opname van CSPO een groei heeft ervaren van 46% in 2010 naar 52% in 2011, blijft een van de strategische prioriteiten van RSPO de opname van CSPO te versnellen – met andere woorden, om ervoor te zorgen dat het snel groeiende aanbod van gecertificeerde duurzame palmolie ook wordt aangeschaft door de markt,” sluit Darrel Webber af.