Swinkels Family Brewers streeft naar een 100 procent circulaire bedrijfsvoering en heeft in dat kader een integrale methode en berekening ontwikkeld met drie kernprocessen als sturingsmechanisme: circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik. Het model heeft de naam ‘Swinkels Circularity Index’, ofwel SCI, gekregen. De berekeningsmethodiek maakt het mogelijk de circulariteit van het gehele bedrijf te koppelen aan concrete doelstellingen, inzicht te krijgen in de processen en zo nodig bij te sturen.

De Swinkels Circularity Index maakt onderdeel uit van de mvo-informatie, die accountants- en adviesorganisatie KPMG heeft beoordeeld en waarbij een assurance rapport is verstrekt. Het model is voor het eerst toegepast op de jaarcijfers van 2019, welke binnenkort gepubliceerd worden.

Volledig circulair ondernemen

De urgentie om een circulariteitsberekening toe te passen op de bedrijfsvoering van de familiebrouwer is ontstaan door de uitgesproken ambitie van het bedrijf om volledig circulair te ondernemen. De berekening die is opgesteld door Swinkels Family Brewers is geïnspireerd op de informatie van de Ellen MacArthur Foundation en de World Business Council for Sustainable Development. Peer Swinkels, ceo van Swinkels Family Brewers: “Ook in tijden van crisis blijft het verwezenlijken van een circulaire bedrijfsvoering onze topprioriteit, uiteraard naast de gezondheid van onze medewerkers en relaties. Als familiebedrijf willen we de brouwerij nog mooier doorgeven aan de volgende generaties. Dat blijft zo, ondanks de crisis. We focussen op circulariteit, omdat we verwachten daarmee de meeste impact te kunnen maken ten behoeve van de maatschappij.”

Houvast en vertrouwen

Er was tot op heden geen meetmethode voor circulariteit die goed aansluit op het bedrijf en daarom zijn de medewerkers van Swinkels Family Brewers samen aan de slag gegaan om circulariteit voor het bedrijf vorm te geven.  Experts op het gebied van circulariteit hebben later deze benadering getoetst op correctheid en compleetheid. “Ik heb bewondering voor de wetenschappelijke benadering en grondige aanpak van het team dat hier zich zeker een jaar lang voor heeft ingezet. Dat maakt me bijzonder trots op de ontwikkeling van de Swinkels Circularity Index. Het geeft ons houvast in onze dagelijkse werkzaamheden en vertrouwen om in de toekomst de juiste balans te vinden tussen onze circulariteitsagenda en businesskansen. De mate van toepasbaarheid van de berekening biedt kansen voor andere bedrijven die circulariteit nastreven en het zou mooi zijn als we gezamenlijk naar een hoger doel kunnen toewerken, namelijk een circulaire economie”, aldus Swinkels.

Ralf Jansen, partner bij KPMG: “Swinkels Family Brewers heeft een mooie stap kunnen zetten die er uiteindelijk toe heeft geleid dat ook de Swinkels Circularity Index onderdeel van de mvo-informatie is geworden waarbij wij een assurance rapport hebben verstrekt. Het is mooi om te zien dat steeds meer bedrijven serieus bezig zijn met het thema. We hopen dat andere bedrijven geïnspireerd raken om deze wijze van rapporteren te integreren in hun bedrijfsvoering.”

Behoud van waarde

De essentie van het begrip circulariteit is dat grondstoffen niet verloren gaan en hun waarde behouden. De brouwer zet in op circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik. Dit heeft betrekking op grondstoffen en materialen als glas, metaal, plastic, hout, gerst, hop en water en de inzet van hernieuwbare energie. De verantwoordelijkheid voor een circulaire bedrijfsvoering ligt niet alleen bij inkopers of plantmanagers, maar ook bij facilitair medewerkers, marketeers en chauffeurs. Het bedrijf richt zich op het verhogen van de circulariteitsscore in de breedte van de organisatie.

Samenwerken in de hele keten

Volgens de Swinkels Circularity Index scoort de brouwer 40 procent over 2019. De doelstelling voor 2020 is 50 procent. Om dit te bereiken wordt de samenwerking opgezocht met leveranciers en andere partijen. Het adviesbureau 2BHonest heeft ondersteunt bij de ontwikkeling en uitrol van het model. Peer Swinkels: “We hebben gemerkt dat er bij andere bedrijven ook belangstelling is voor een vergelijkbare aanpak. Zo zijn we de afgelopen maanden meerdere keren met partners en leveranciers het gesprek aangegaan en daar komen mooie en zeer relevante initiatieven uit voort. Circulair ondernemen doe je samen en door samen op te trekken kun je waarde toevoegen. Het is ons doel om ieder jaar een hogere circulariteitsscore te behalen. Het vergt veel inspanningen van de hele organisatie, maar het begint bij bewustwording en concrete doelen.”