Royal HaskoningDHV heeft samen met 18 inkopende organisaties Green Deal Circulair Inkopen getekend met de rijksoverheid. De ondertekening vond plaats tijdens de Innovatie-estafette in Amsterdam. De ondertekenaars gaan samen kennis ontwikkelen en delen, en ook gezamenlijk duidelijke doelen stellen en concrete afspraken maken over circulair inkopen. De Green Deal is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, The Circle Economy en PIANOo.

De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Recent onderzoek van o.a. TNO toont aan dat er jaarlijks ten minste €7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. Chief Procurement Officers (CPOs) van 19 private en publieke organisaties nemen met de Green Deal nu het initiatief om circulair inkopen te verankeren binnen hun inkoopactiviteiten.

De principes van de Green Deal:

  • In 2014 starten bovenstaande organisaties ieder met minimaal twee circulaire inkooptrajecten;
  • De initiatiefnemers stellen de opgedane kennis en ervaring breed beschikbaar ter bevordering van circulair inkopen in Nederland;
  • Uiterlijk in 2016 zorgen de organisaties voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de inkoopprocessen, -beleid en -strategie.

Naast Royal HaskoningDHV is de Green Deal ondertekend door Alliander, ABN AMRO, ASR, Dura Vermeer, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, ING, Interface, KPN, Ministerie van Binnenlandse Zaken/Rijksoverheid, Provincie Utrecht, TBI Holdings, UMC Utrecht, Verstegen Spices & Sauces, en Waternet.

De meerwaarde van circulair inkopen

Vanuit inkoop ligt de nadruk op het verlagen van de totale kosten en risico’s door de verantwoordelijkheid voor een product of dienst te verdelen over de keten. De leverancier transformeert zijn vaak kortstondige – op verkoop gebaseerde – relatie naar een partnership waarin transparante belangen en wederzijds vertrouwen centraal staan. En waarbij in de meeste gevallen het waardebehoud van de producten en materialen voor alle partijen van belang zijn. Bij circulair inkopen gaat het dus om andere, innovatieve contractvormen zoals product-service-systemen (performance based prestatiecontracten) of pay-per-use contracten. Maar ook door bij aanschaf reeds afspraken te maken met betrekking tot hoogwaardig hergebruik aan het eind van de gebruiksfase.