Internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf Vitens slaan de handen ineen en gaan wereldwijd drinkwaterbedrijven helpen met het terugwinnen van humuszuur. Nu worden humuszuren bij de ontkleuring van drinkwater vaak nog afgevoerd als afvalproduct, maar dankzij een innovatie van Vitens is de stof op een duurzame manier zuiver terug te winnen. Resultaat: een biologische bodemverbeteraar.

Royal HaskoningDHV gaat deze unieke Nederlandse technologie, die in 2013 de internationale Aquatech Innovation Award opleverde, internationaal in de markt zetten. Daarvoor tekenen Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens, en Esther Bosman, Director Business Unit Water Technology Nederland van Royal HaskoningDHV, op 8 januari 2015 een samenwerkingsovereenkomst.

Topsector Water
Esther Bosman: “Royal HaskoningDHV en Vitens zijn twee verschillende spelers op de watermarkt. We hebben beide onze eigen belangen, maar weten elkaar te vinden. Zeker als we een unieke Nederlandse innovatie in handen hebben die een oplossing biedt voor mondiale uitdagingen. Alleen samen kunnen we het verschil maken en bijdragen aan de doelstellingen van de Topsector Water.”

Van afvalproduct naar grondstof
Podium voor de innovatie is het Friese drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg, waar Vitens voor het ontkleuren van drinkwater een combinatie van unieke technologieën – ionenwisseling met verschillende bestaande membraantechnieken – toepast. Hierbij ontstaat een reststroom van water, zout en humuszuur, een zeer waardevolle organische stof in veengrond dat een gelige tint aan het water geeft. Water en zout zijn volledig te hergebruiken in het productieproces. Humuszuur werd voorheen als afval beschouwd, maar kan voortaan ook als bodemverbeteraar in de agrarische sector worden gebruikt.

Win-win voor boeren en drinkwaterbedrijven
Lieve Declercq: “Met de duurzame toepassing van humuszuur kunnen we het gebruik van kunstmest en fosfaat door de land- en tuinbouw reduceren. Dit is beter voor het grondwater waar we drinkwater uit maken, beter voor het milieu en de gewassen groeien er ook nog eens beter van. Een win-win situatie voor boeren en drinkwaterbedrijven. Het is mooi dat we deze kennis dankzij Royal HaskoningDHV kunnen delen met andere waterbedrijven in de wereld.”

dhv2Behalve in veen komt humuszuur voor in steenkool en bruinkool. Op dit moment wordt in Europa humuszuur vooral via een chemisch proces gewonnen uit geïmporteerd bruinkool uit de Verenigde Staten of Australië. Een proces dat niet alleen slecht voor het milieu is, maar ook nog eens kostbaar vanwege de transportkosten. Door drinkwaterbedrijven te helpen humuszuur te winnen uit het eigen water ontstaat een duurzaam, lokaal product dat eenvoudig gewonnen kan worden zonder chemische milieubelasting.

Het humuszuur kan niet alleen worden gebruikt als bodemverbeteraar maar zou ook kunnen bijdragen aan een gezondere dierhouderij door het efficiënter voergebruik en het verlagen van het gebruik van antibiotica. Studies tonen aan dat bijvoorbeeld biggen met de toevoeging van humuszuren in het voer gezonder blijven en beter groeien.

Internationale kansen
Esther Bosman benadrukt de internationale kansen voor deze innovatie: “Royal HaskoningDHV ziet marktpotentie in deze duurzame ketentechnologie. Kijk naar Spannenburg. Daar wordt gemiddeld 25 miljoen kubieke meter water per jaar opgepompt. Dat is goed voor een hoeveelheid humuszuur waarmee in elk geval de Nederlandse landbouw bediend kan worden. We zien ook mogelijkheden in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië. Bijkomend financieel voordeel: een reststof met kostenpost maakt plaats voor een waardevol product.”