Duurzaamheid is een van de pijlers onder de strategie van Royal FloraHolland. Het bedrijf concretiseert haar verdere duurzame ontwikkeling aan de hand van vier grote ambities. Eén daarvan is CO2-neutraal energieverbruik in 2025. Hoe staat het met de realisatie hiervan? Om de ambitie CO2-neutraal energieverbruik in 2025 te realiseren zetten Royal FloraHolland dit jaar grote stappen. Deze zijn allen gericht op het maximaal verlagen van de CO2-footprint.

Al gerealiseerd in 2020

Twee grote stappen zijn dit jaar al gezet:

• Vanaf 1 januari 2020 kopen we alleen nog maar duurzaam opgewekte stroom in. Hiermee verlagen we jaarlijks de totale CO2-uitstoot van Royal FloraHolland met circa 64%.
• Dit voorjaar zijn zonnepanelen op de daken van onze eigen gebouwen aangelegd op locatie Eelde. Dit levert 1MHw aan zonnestroom op. Hiermee wordt bijna 100% van het eigen energieverbruik van locatie Eelde opgewekt met deze zonnestroominstallatie.

Ook op Aalsmeer en Rijnsburg gaan we binnenkort starten met de aanleg van zonnepanelen (samen bijna 100.000 stuks). De oplevering van beide projecten vindt plaats in de loop van Q4 2020.

Tweede aardwarmteproject Trias Westland gestart

Een derde grote stap in 2020 is onze deelname aan de tweede warmtebron van Trias Westland. In juni jl. is Trias Westland gestart met de boring naar aardwarmte op 2,3 kilometer diepte. Royal FloraHolland gaat aardwarmte afnemen en deze gebruiken voor de fustwasinstallatie en verwarming van het Strijpgebouw op locatie Naaldwijk. Door de afname van deze geothermie daalt zowel het gasverbruik in Naaldwijk als de CO2-uitstoot, beide met circa 18%. Daarnaast draagt geothermie bij aan onze energie-onafhankelijkheid en een schoon milieu.

De tweede aardwarmtebron kan na een succesvolle test medio tweede kwartaal 2021 operationeel zijn. Dit is iets later dan gepland, omdat de boortoren wat later beschikbaar kwam dan verwacht.

Voortgang werkzaamheden Trias op locatie Naaldwijk

De warmtetransportleidingen langs TPW Venus zijn ondertussen aangelegd. Langs de Strijpzijde wordt gewerkt aan het aansluitpunt, waarop wij onze aansluiting het gebouw laten inbrengen. De transportleidingen voor de verderop gelegen glastuingebieden worden via de Royal FloraHolland terreinen de komende periode aangelegd richting de Dijkweg/Nieuweweg.